CJ Hunedoara: Proiectul de buget pentru anul 2020 supus dezbaterii publice

 

Consiliul Judetean Hunedoara a lansat în dezbatere publicã bugetul aferent anului 2020.  Conform doumentului, în baza prevederilor din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor cuprinse în proiectul de buget al judetului Hunedoara pe anul 2020 în sumpde 28.393,00 mii lei sunt  destinate pentru finantarea serviciilor sociale din  sistemul de protectie a copilului (5.252,00 mii lei), finantarea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap (7.109,00 mii lei), “programul pentru scoli al României” (5.742,00 lei), drepturile copiilor cu cerinte educationale  special care frecventeazã învãtãmântul special  (495,00 mii lei), bunuri si servicii pentru întretinerea curentã a unitãtilor de învãtãmânt special si a  centrelor judetene de resurse si asistentã educationalã din învãtãmântul special (1.404,00 mii lei), finantarea cuturii si cultelor (8.090,00 mii lei), cãmine pentru personae vârstnice (48,00 mii lei), alte sume (253,00 mii lei).
Conform aceleiasi legi, se alocã bugetului propriu al Consiliului Judetean Hunedoara suma de 125.824,00 mii lei, din care alocare direct – 55.735,00 mii lei, alocare din cota de 15% suma de 8.360,00 mii lei, sume defalcate din tax ape  valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale – 61.729,00 mii lei.
“În conformitate cu prevederile art. 14, alin (7) din Legea privind finantele publice locale, în situatia în care gradul de realizare a veniturilor programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite  fundamenteazã veniturile proprii pentru anul current cu cel mult la nivelul realizãrilor din anul precedent”, mai aratã documentul.  Potrivit documentului, veniturile prognozate pentru anul 2020 sunt în sumã de 242.256 mii lei, acestea fiind egale cu cheltuielile.
Cosmin BACIU

Advertisements

Un comentariu la „CJ Hunedoara: Proiectul de buget pentru anul 2020 supus dezbaterii publice

  • 19 ianuarie 2020 la 19:06
    Permalink

    Vrem asfalt pana sus in Parang (pana la scoala sportiva si acolo parcare mare) !

Comentariile sunt închise.