Închiderea gropii de gunoi din Uricani, la faza proiectãrii

Consiliul Judetean Hunedoara a scos la licitatie contractul de proiectare si executie pentru obiectivul ”Închiderea Depozitului neconform de deseuri menajere Uricani din judetul Hunedoara”. 3.143.771 de lei este valoarea contractului.
“Investitia vizeazã lucrãri de închidere a depozitului neconform de deseuri menajere Uricani din judetul Hunedoara. Depozitul de deseuri Valomir – Uricani este amplasat la circa 70 m sud de limita localitãtii Uricani. În apropierea depozitului se gãsesc câteva locuinte aflate la distante de circa 50 pânã la 70 m pe zona sudicã si nord, nord-vest. Fatã de central civic al localitãtii, depozitul se aflã la o distantã de 500 m sud-est, iar fatã de cartierul de locuinte din Orasul Nou Uricani, la o distantã de 1200 m est”, aratã documentatia.
Depozitul neconform de deseuri menajere Uricani este pe lista depozitelor de deseuri municipal care trebuie închise conform deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pânã la data de 21 decembrie 2020. Închiderea depozitului de deseuri are rolul de a îmbunãtãti starea de sãnãtate a oamenilor, diminuarea riscului de îmbolnãvire a populatiei si refacerea peisajului natural.
De precizat este faptul cã groapa de gunoi functiona pe terenul unei persoane fizice. Astfel, pentru a putea fi posibilã închiderea gropii de gunoi a fost nevoie ca CJ Hunedoara sã încheie un acord cu persoana respectivã.
În cadrul acestui proiect vor fi executate lucrãri pentru etansarea suprafetei depozitului de deseuri nepericuloase, realizarea unui strat de egalizare din deseuri provenite din demolãri cu o grosime de  0,5 m, lucrãri de amenajare (geocompozit, vegetatie  ezistentã la eroziune, degazarea corpului depozitului, lucrãri de drenare, etc.). Studiul de fezabilitate initial avea prevãzutã o etapã intermediarã (acoperire temporarã) înaintea închiderii finale dar, având în vedere faptul cã depozitarea a fost sistatã în 2009, timpul de tasare a fost suficient astfel încât sã nu mai fie necesarã.
Groapa de gunoi de la Uricani functioneazã pe terenul unei  persoane fizice, iar România riscã sã intre în procedurã de infrigement din cauza neînchiderii acestei locatii si nu numai. Depozitul neconform de deseuri menajere din Uricani a rãmas neînchis la finalizarea proiectului SMID Hunedoara, deoarece nu a îndeplinit conditiile de eligibilitate  pentru a fi finantat din fonduri europene  nerambursabile, mai precis nu a fost îndeplinitã conditia de eligibilitate referitoare la proprietatea publicã asupra terenului pe amplasamentul cãruia se aflã depozitul.
Cosmin BACIU

Advertisements