Nu se modificã preturile de vizitare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia

 

Tarifele rãmân neschimbate la situl arheologic Sarmizegetusa Regia. Serviciul Public Administrare a Monumentelor Istorice, institutie aflatã în subordinea Consiliului Judetean Hunedoara, anuntã cã tarifele taxelor percepute în anul 2020 rãmân neschimbate cu exceptia tarifului de vizitare pentru adulti/persoanã a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia care va avea un cuantum unic pe parcursul întregului an, în valoare de 15 lei (pânã acum, taxa de vizitare era de 14 lei în timpul programului de varã si de 10 lei în timpul programului de iarnã).
Taxa în valoare de 15 ron, va cuprinde atât vizitarea sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, cât si vizitarea expozitiei „Inima aurului dacic”. Si în 2020, taxa de vizitare a monumentului pentru copii, elevi, studenti si pensionari va fi de 5 lei/persoanã.
De asemenea, în 2020 se mentin gratuitãtile pentru urmãtoarele categorii de vizitatori: copii prescolari cu vârste de pânã la 7 ani; delegatiile oficiale; angajatii retelei muzeale, ai Ministerului Culturii si pentru pensionarii din retelele muzeale; pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani care au nevoi speciale sau handicap, precum si pentru persoana însotitoare; pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani cãrora li se aplicã mãsuri sociale de protectie si pentru adultii cu handicap grav sau accentuat precum si pentru persoana care îi însoteste; pentru elevii si studentii cetãteni români din afara granitelor tãrii, bursieri ai statului român; pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 26 din fiecare lunã; veterani, invalizi si vãduve de rãzboi; toate persoanele cu prilejul „Zilei Portilor Deschise”.
Celelalte taxe rãmân neschimbate: si anume taxã închiriere aparate ghidaj audio (românã, englezã, francezã, germanã, maghiarã) – 20 lei/aparat/90 minute; taxã filmare si/sau fotografiere în scop comercial – 300 lei/orã; taxã ghidaj în limba românã (grupuri mai mari de 15 persoane) – 100 lei/orã.
Cosmin BACIU

Advertisements