Valea Jiului Implicatã

Foaierul Teatrului Ion D. Sîrbu din Petrosani a gãzduit joi, 12 decembrie, evenimentul de lansare a lucrãrilor pentru formarea coalitiei Valea Jiului Implicatã.
Reprezentanti ai societãtii civile – organizatii neguvernamentale, antreprenori locali, cadre didactice, reprezentanti ai administratiilor publice, din partea Agentiei pentru Dezvoltarea Socio-Economicã a Judetului Hunedoara si, nu în ultimul rând ai Ambasadei Frantei si Institutului Cultural Francez – partenerul principal, au luat parte de eveniment. Pe lângã asociatiile si initiativele deja existente, initiatoare ale  acestui demers, au fost  chemate sã ia parte în  coalitie toate persoanele  fizice si juridice non-profit cu initiative pentru dezvoltarea durabilã a Vãii Jiului, per ansamblu, respectând  principiile transparentei, egalitãtii de sanse si comunicãrii libere. Evenimentul s-a desfãsurat sub forma unei seri de networking, în care cei prezenti au fãcut cunostintã cu organizatiile initiatoare: Valea Jiului Society, Caritas Alba Iulia – filiala Petrosani, Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Planeta Petrila, University of Petrosani Students’ Union, Clubul Alpin Valea Jiului, ACV Petrosani, Cu Verdele’n Sus, Salvati Copiii Petrila, Autism Helping Hands, Fundatia Ianza Art Inter-Cultural si Urban Lab Valea Jiului. Mesajul domnului Stéphane Cesari, atasat de cooperare din partea Ambasadei Frantei, a fost unul de sustinere a initiativei si speranta cã, prin aceastã formã de coalizare, Valea Jiului poate depãsi perioada actualã de instabilitate  economicã, fãcând pasul spre tranzitia justã post- cãrbune. „Prin acest eveniment deschidem, practic, perioada de trei luni pe durata cãreia asteptãm parteneri din societatea civilã,  împreunã cu care sã constituim si sã formalizãm aceastã coalitie. Este un demers necesar pentru dezvoltarea noastrã, cresterea capacitãtii fiecãrei organizatii si o imagine mai bunã a Vãii în exterior. În aceste patru luni vom organiza sesiuni de training, dezbateri si evenimente de networking, pe care le vom anunta în prealabil si la care îi invitãm pe totii doritori”, spune Alexandru Kelemen, reprezentant Caritas Alba Iulia – filiala Petrosani Cei care îsi doresc sã adere la coalitia  Valea Jiului Implicatã pot sã ia legãtura cu initiatorii,  la adresa de e-mail valea.jiului.implicata@gmail.com.

Advertisements