Bani pentru reconversie si disponibilizãri la SNIM

Bani pentru reconversie si disponibilizãri la SNIM. Guvernul a rectificat ajutorul de stat destinat Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului.
Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., se aprobã anual prin hotãrâri ale Guvernului.
Potrivit documentului Ministerului Economiei, pentru acoperirea costurilor exceptionale se acordã un ajutor de stat în sumã de 58.628 mii lei, cu urmãtoarea structurã: costuri cu plãtile compensatorii acordate angajatilor care îsi pierd locul de muncã –11.346 mii lei; costuri cu reconversia profesionalã – 500 mii lei; costuri pentru acoperirea consumului de energie electricã si a contravalorii cãrbunelui pentru salariati – 3.682 mii lei; costuri în legãturã cu punerea în sigurantã a subteranului, respectiv închiderea lucrãrilor subterane si de legãturã cu suprafata – 43.100 mii lei.
Ajutorul de stat în sumã totalã de 58.628 mii lei pentru anul 2019, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2019.
Cosmin BACIU

Advertisements