Ajutorul de stat pentru SNIM va fi rectificat

Ajutorul de stat destinat Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului va fi rectificat. A fost lansat în dezbatere publicã de cãtre Ministerul Economiei un proiect în acest sens.
Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului  SA, se aprobã anual prin hotãrâri ale Guvernului.
„Având în vedere cã prin art. 26 al  Ordonantei nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, se prevede – “Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, se repartizeazã sumele retinute în proportie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu  modificãrile si completãrile ulterioare.” apare necesitatea modificãrii Hotãrârii de Guvern nr. 224/2019 privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat  pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A.  pentru anul 2019”, aratã Ministerul Economiei.
Potrivit documentului lansat în dezbatere pe  site-ul Ministerului Economiei, pentru acoperirea costurilor exceptionale se acordã un ajutor de stat în sumã de 58.628 mii lei, cu urmãtoarea structurã: costuri cu plãtile compensatorii  acordate angajatilor care îsi pierd locul de muncã –11.346 mii lei; costuri cu reconversia profesionalã – 500 mii lei; costuri  pentru  acoperirea consumului de energie electricã si a contravalorii cãrbunelui pentru salariati – 3.682 mii lei; costuri în legãturã cu punerea în sigurantã a subteranului, respectiv închiderea lucrãrilor subterane  si de legãturã cu suprafata – 43.100 mii lei.
Cosmin BACIU

Advertisements