Petrosani: 150 de strãzi au asfalt. Alte 43, asteaptã

Din 159 de strãzi câte sunt în Petrosani, 43 au încã nevoie de asfalt. Sunt strãzi, mai mari sau mai scurte, însã cert este cã acum, în acest oras al Vãii Jiului, sunt doar 115 km de artere asfaltate, iar alti 30 de kilometri sunt în planurile celor din administratia localã.
Primarul Tiberiu Iacob Ridzi spune cã are în planul de dezvoltare cuprinse toate aceste artere, dar si mai multe zone în care va amenaja parcãri, pentru cã traficul se desfãsoarã greoi. Pentru asta a dat exemplul zonei de la Spitalul de Urgentã din Petrosani, unde traficul urmeazã sã fie total aerisit, dupã realizarea mai multor parcãri. „În zona centralã, avem douã parcãri pe care le vom scoate la  licitatie, pe investitii, pe strada Aleea Poporului la blocul 2, pe o suprafatã de 1142 mp, pe 1 decembrie la blocul 101, 1447 mp, Urmeazã sã amenajãm, de semenea, o parcare la spital, în spatele Casei Pollicino, unde va fi pietruitã anul acesta, pentru a descongestiona traficul din zona Policlinicii de la Spitalul de Urgentã. Apoi, vom monta niste stâlpi pe trotuar, ca traficul pietonal sã nu mai fie blocat în acel loc”, a spus primarul Tiberiu Iacob Ridzi,  primarul municipiului Petrosani.
Investitiile au avut loc în acest an pe mai multe artere, iar primarul a vorbit initial, în cadrul unei conferinte de presã, despre cele din Cartierul Aeroport. „În Cartierul Aeroport, am asfaltat pe programul de reparatii, cu covor asfaltic strada Aviatorilor, pe portiunea de drum din partea sudicã, cele 4 benzi si avem întocmitã documentatia tehnicã pentru urmãtoarele parcãri: pe strada Saturn între blocul 5 si 7, o suprafatã de 1005 mp, parcare pe Strada Aviatorilor, în spatele blocului 19 si tot acolo în zona de la grãdinita cu program normal 460 mp. Sunt 3 parcãri ce vor fi scoase la licitatie pe programul de investitii. Vom amenaja cu piatrã si borduri alte douã parcãri în zona Aviatorilor la blocul 23 si 28”, a precizat Iacob Ridzi.
Si în Colonia din Petrosani au fost lucrãri executate, iar edilul afirmã cã acolo, întâi a trebuit sã astepte finalizarea lucrãrilor la apã, ori gaz.
„În Colonie, pe programul de reparatii, am asfalt portiunea de drum din strada Cuza Vodã, strada Nedeii, Matei Basarab, aleile de legãturã între cele douã strãzi si podul de peste Jiu. Acestea sunt  fãcute deja pe programul de reparatii. Am plombat strada Lunca si Anton Pann, ca si Mihai Eminescu, cea pe care a fost deviat traficul de pe Cuza Vodã”, a mai spus Tiberiu Iacob Ridzi.
Scoala 7 si  Scoala Avram Stanca  vor avea asfalt pe  terenurile de sport, la finele acestei sãptãmâni.
Primarul a mai spus si cã a achizitionat 50 de bãnci si le-a schimbat pe cele care erau în Parcul Central Carol Schreter, iar fiecare astfel de bancã a costat 390 de lei, cu TVA.
Sunt si alte artere la care lucrãrile sunt în faza de licitatie si primarul spune cã acestea sunt: Stefan cel Mare, unde s-a încheiat procedura de depunere a ofertelor, valoarea estimatã fiind 429.092 de lei. Apoi urmeazã strãzile Andrei Muresanu, Mihail Kogãlniceanu si Gheorghe Baritiu, la suma 1,9 milioane de lei. Va fi scoasã la licitatie si lucrarea de pe strada Slãtinioara, a cãrei valoare este de 3,461 milioane de lei si strada General Vasile Milea si Maleia, care împreunã vor fi licitate la 5,549 milioane de lei,
Diana Mitrache

Advertisements