Strada Coasta va fi modernizatã

Strada Coasta din municipiul Petrosani va fi modernizatã. Pânã atunci, autoritãtile locale cautã o firmã specializatã pentru a întocmi proiectarea, iar mai apoi sã execute lucrarea.
773.070 este valoarea contractului care prevede “proiect pentru autorizarea lucrãrilor (PAC); proiect  organizare a executiei lucrãrilor (POE); proiect tehnic de  executie; verificarea tehnicã de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie; asistentã tehnicã din partea proiectantului (pe perioada de executie a lucrãrilor si pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrãrilor de  executie, avizat de ISC). Executie: lucrãrile aferente acestui obiectiv se executã pe o lungime de 585 m si constau în: îmbrãcãminte din beton asfaltic (dupã îndepãrtarea structurii existente) prin strat de fundatie balast, strat piatrã spartã, strat de legãturã, strat de uzurã; scurgerea apelor  se va realiza prin rigolã de acostament; ridicarea la cotã a cãminelor de utilitãti existente; siguranta circulatiei prin  executarea marcajelor  longitudinale, prin montarea indicatoarelor rutiere si a parapetului de protectie”. Strada are o lungime  de 585 de metri si duce cãtre mai multe gospodãrii.
Cosmin BACIU

Advertisements