Mãsuri de protectie socialã pentru minerii de la CEH si SNIM

Angajatii Complexului Energetic Hunedoara si ai Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului vor beneficia de mãsuri de protectie socialã. Decizia a fost  anuntatã de premierul Ludovic Orban.
Documentul face referire la mãsuri de protectie socialã  pentru persoanele disponibilizate prin  concedieri colective, de la cele douã societãti miniere din Valea Jiului. Guvernul a  avut pe ordinea de zi proiectul de ordonantã de urgentã pentru  aplicarea unor mãsuri de protectie socialã acordatã persoanelor disponibilizate prin  concedieri colective efectuate în baza  planurilor de disponibilizare de Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A. si Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024 (PRIMÃ LECTURÃ)
“Discutãm despre proiectul de ordonantã de urgentã pentru  aplicarea unor mãsuri de protectie socialã acordate persoanelor disponibilizate prin  concediere colectivã efectuate în baza  planurilor fr  disponibilizare de cãtre Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului si Complexul Energetic Hunedoara în perioada 2019-2024. Dupã cum bine stiti, este un act normativ care va trebui dezbãtut si adoptat pentru a rezolva situatia care existã la minele Paroseni si Uricani”, a spus premierul României, Ludovic Orban, la începutul sedintei de Guvern.
Minerii de la Paroseni au cerut un astfel de document care sã le ofere o garantie. De sãptãmâna trecutã, peste 100 de mineri de la minele Paroseni si Uricani s-au blocat în subteranele celor douã unitãti miniere.
Actul care le reglementa protectia socialã în momentul disponibilizãrii a expirat în luna decembrie a anului 2018. Mai exact este vorba despre  venitul de completare care a fost acordat minerilor disponibilizati pânã anul trecut.  Acest venit de completare se constituie ca vechime de muncã si le permite minerilor care nu au vârsta de pensie sã ajungã mai aproape de îndeplinirea  conditiilor de pensie. Laszlo Domokos, presedintele sindicatului de la SNIM sustine cã, proiectul de OUG  propus în actuala formã este idealã atât pentru minerii de la SNIM cât si pentru cei de la CEH care vor urma sã iasã din sistem prin disponibilizare.
Pe de altã parte minerii de la Paroseni si Uricani încã nu au renuntat la protest si asteaptã sã vadã actul normativ emis, cel mai probabil la urmãtoarea sedintã de guvern. Aproape o sutã de mineri de la Paroseni si Uricani s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, în subteranul celor douã exploatãri de cãrbune din Valea Jiului.

Ordonanta de urgenta
pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A si Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada 2019-2024

Luand in considerare situatia Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A., denumita in continuare “CEH” si Societatii Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A., denumita in continuare “SNIM”
SNIM are ca scop producerea cantitatii de huila preconizata pana la epuizarea rezervelor deschise si efectuarea lucrarilor de inchidere miniera subterana in conditii de siguranta a personalului si a zacamantului, cat si ecologizarea perimetrelor, in conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive si Planurile de Incetare a Activitatii de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroseni si Mina Uricani,
Astfel, prin Decizia nr. C(2012) 1020 finala din data de 22.02.2012 – ajutor de stat caz SA 33033 (2011/N), Comisia a aprobat un ajutor pentru inchidere si pentru acoperirea costurilor exceptionale necesare inchiderii a trei mine detinute de catre Compania Nationala a Huilei (Petrila, Uricani si Paroseni), care a totalizat 1 169 milioane lei,
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale, aprobata prin Legea nr. 38/2012, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011, privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2012, a fost infiintata Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.,
Societatea a inceput activitatea la data de 26.11.2012, data la care a preluat de la Compania Nationala a Huilei S.A. personalul necesar desfasurarii activitatii proprii, in conformitate cu prevederile art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si gestioneaza ajutorul de stat acordat pentru inchiderea celor 3 mine necompetitive, Petrila, Paroseni si Uricani.
Intrucat, in 13 noiembrie 2015, Comisia Europeana a aprobat prin Decizia C(2015) 8066 finala prelungirea duratei si redistribuirea sumelor ajutorului pentru aceleasi trei mine,
Intrucat, in 24 noiembrie 2016, Comisia a aprobat prin Decizia nr. C(2016) 7719 un ajutor de stat pentru finantarea inchiderii a doua mine detinute de catre CEH, si anume Lonea si Lupeni, autorizand in consecinta modificarea unor elemente din Planul de inchidere a minelor de carbune necompetitive,
Luand in considerare ca, din anul 2018, SNIM a intrat in program de inchidere si ecologizare, incheindu-se programul de exploatare a huilei (conform Deciziei 2010/787/UE ),
Intrucat valoarea finala a ajutorului de stat pentru inchiderea minelor necompetitive a fost fundamentata in conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 2010/787/UE si autorizata prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final,
Tinand cont de faptul ca, din perspectiva situatiei economice la nivel macroeconomic, zona unde activeaza cei doi operatori economici, Valea Jiului, este o zona monoindustriala iar dificultatile financiare, situatia juridica incerta a CEH din ultimii trei ani, cu repetate intrari si iesiri din insolventa, au afectat intreaga regiune, fie ca vorbim de salariati si familiile acestora, de comunitatile locale sau de agentii economici dependenti, in principal de activitatea CEH, motiv care apare ca suficient pentru adoptarea de masuri exceptionale care sa asigure anumite masuri de protectie social pentru persoanele disponibilizate care traiesc in arealul respective,
In considerarea: (i) situatiei economice la nivelul zonei unei activeaza cei doi operatori economici, CEH si SNIM, (ii) a situatiei identice in care se afla personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activitatii, reducere cauzata de programul de inchidere a minelor de huila autorizat de catre Comisia Europeana, (iii) termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacitatilor miniere inchise, respectiv 2021 pentru minele din cadrul SNIM, si respectiv 2024 pentru minele din cadrul CEH,
Intrucat masurile de protectie sociala propuse a fi acordate pentru persoanele disponilizate din cadrul CEH si SNIM, ca urmare a programului de inchidere si ecologizare a minelor de huila autorizat de Comisia Europeana prin decizii in baza Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive nu sunt incluse in ajutorul de stat autorizat,
In vederea asigurarii unui tratament egal pentru persoanele ce urmeaza a fi disponibilizate de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. si a Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A., avand in vedere ca persoanele disponibilizate anterior tot de la aceste societati, in baza planurilor de disponibilizare, au beneficiat de sumele aferente venitului lunar de completare, conform Hotararii Guvernului nr. 444/2015, Hotararii Guvernului nr.590/2016, Hotararii Guvernului nr.589/2016, Hotararii Guvernului nr. 722/2017 se impune luarea unor masuri pentru asigurarea alocarii unor sume de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru perioada 2019-2024 si persoanelor ce vor fi disponibilizate de la aceste doua societati,
In considerarea principiilor consacrate de Constitutie referitoare la egalitatea in drepturi a persoanelor si nediscriminarii in fata legii, in conformitate cu art. 16 alin. (1) si (2),corelat cu art. 4 alin. (2) din Constitutie,
Intrucat, in mod constant Curtea Constitutionala, in deplin acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotararea din 13 iunie 1979, pronuntata in cauza Marckx impotriva Belgiei, paragraful 33, si Hotararea din 29 aprilie 2008 pronuntata in cauza Burden impotriva Regatului Unit, paragraful 60), a statuat ca, principiul egalitatii in drepturi se aplica doar situatiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferentiat, stabilit in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta nici privilegii si nici discriminari.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. 1 (1) -Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza acordarea venitului lunar de completare, ca masura de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate in baza unui plan de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, redate in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
(2) – Prin planul de disponibilizare prevazut la alin.(1) se intelege documentul ce cuprinde masurile necesare in vederea reducerii/inchiderii activitatii si programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfasura in una sau mai multe etape.
(3) Planul de disponibilizare prevazut la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu:
a) numarul total de salariati existent la data intocmirii acestora;
b) motivele care determina aplicarea masurilor din planul de disponibilizare;
c) numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor din planul de disponibilizare;
d) numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective;
e) data de la care sau perioada in care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.
(4) Daca disponibilizarea se desfasoara in etape, planul prevazut la alin. (1) va cuprinde si numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri in fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de concediere colectiva prevazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si perioada in care va avea loc fiecare etapa.
(5) Planurile de disponibilizare prevazute la alin. (3) intocmite de operatorii economici prevazuti la alin. (1) se aproba in conditiile legii.
Art.2. Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in calitate de minister de resort se vor aproba sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevazut la art. 1 alin. (1) in beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevazute in anexa, care pot efectua concedieri colective in conditiile in care exista un plan de disponibilizare aprobat, in conditiile legii
Art.3(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii economici prevazuti la art. 1 cu cel putin 36 de luni inainte de data concedierii.
(2) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si persoanele care:
a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevazuti la art. 1, in baza actelor normative in vigoare, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatori economici de la care au fost preluate in perioada prevazuta la alin. (1);
b) au fost preluate de operatorii economici rezultati in urma divizarii sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevazuti la art. 1, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii economici supusi divizarii sau altor forme de reorganizare, in perioada prevazuta la alin. (1).
Art.4(1) Concedierea colectiva se face in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2.
(2) Daca planul de disponibilizare se desfasoara in etape, termenul prevazut la alin. (1) se aplica pentru concedierea colectiva efectuata in prima etapa, urmand ca pentru celelalte etape concedierea colectiva sa se efectueze in termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi initiata fiecare etapa prevazuta la art. 1 alin. (4).
Art.5(1) Venitul lunar de completare prevazut la art.1 alin (1) se stabileste odata cu indemnizatia de somaj stabilita in conditiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si este egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.
(2) Venitul de completare prevazut la art. 1 alin. (1) se acorda lunar pe perioade stabilite diferentiat, in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani si pana la 10 ani;
b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani;
c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 22 de ani;
d) 36 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 22 de ani.
(3) Dupa incetarea platii indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele concediate in conditiile art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj la data incetarii platii indemnizatiei de somaj.
Art.6 Persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj nu beneficiaza de venit lunar de completare.
Art.7(1) Persoanele prevazute la art. 1alin.(1) pot beneficia de venit lunar de completare acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in conformitate cu planul de disponibilizare prevazut la art. 1 alin. (2), dar nu mai mult decat duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2).
(2) Venitul lunar de completare se acorda de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.
Art.8 (1) Venitul lunar de completare prevazut la art.1 alin.(1) se modifica odata cu recalcularea, in conditiile legii, a indemnizatiei de somaj.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care plata indemnizatiei de somaj se suspenda, in conditiile legii, si persoana beneficiaza de venitul lunar de completare.
Art.9(1). Persoanele care, in perioada acordarii venitului lunar de completare, se reincadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,la alti angajatori decit cei de la care au fost disponibilizati, beneficiaza, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 5 alin. (2), in functie de suspendarea sau incetarea platii indemnizaatiei somaj, de 50% din venitul lunar de completare.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acorda numai pe perioada lucrata, iar ulterior acestei perioade se reia in plata, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), pana la expirarea perioadei prevazute la art. 5 alin. (2).
(3) Daca in perioada acordarii venitului lunar de completare, prevazuta la art. 5alin. (2), persoanele beneficiare solicita inscrierea la una dintre categoriile de pensii prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, plata venitului lunar de completare inceteaza incepand cu data acordarii dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul lunar de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevazute de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevazuti in anexa, in situatia in care daca se reincadreaza in munca inainte de expirarea perioadei prevazute la art. 5 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat avand ca obiect de activitate conservarea, inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevazuti in anexa, pentru activitati de conservare, inchidere, ecologizare si monitorizare postinchidere a minelor, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 5 alin. (2), in functie de suspendarea sau incetarea platii indemnizatiei de somaj, de un venit lunar de completare egal cu jumatate din venitul lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, la art.5 alin. (3).
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acorda numai pe perioada lucrata, iar ulterior acestei perioade se reia in plata, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), pana la expirarea perioadei prevazute la art. 5 alin. (2).
Art.10-Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal si inceteaza la data decesului beneficiarului.
Art.11(1)- In perioada prevazuta la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare raman inregistrate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, pana la incetarea platii venitului lunar de completare.
(2) In perioada prevazuta la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa caute activ un loc de munca si sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica pe perioada in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se incadreaza in munca potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) lit. a) si c) nu se aplica pe perioada in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiaza de indemnizatie de maternitate sau indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap, dovedita cu certificat medical, respectiv adeverinta eliberata de agentiile de plati si inspectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti.
(5) Obligatia prevazuta la alin. (2) lit. c) nu se aplica in situatia in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii.
(6) Persoanele prevazute la alin. (5) au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii prevazute la alin. (2) lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 14.
(7) In situatia in care obligatia prevazuta la alin. (6) nu este indeplinita, prevederile alin. (5) nu se aplica.

Art.12 (1) -Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) si (3) se suspenda la data neindeplinirii de catre persoanele beneficiare a obligatiei prevazute la art. 11alin. (2) lit. a).
(2)Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 5 alin. (2).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 5 alin. (2), in situatia in care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu indeplinesc obligatia prevazuta la art. 11alin. (2) lit. a) din urmatoarele cauze:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive impotriva persoanei beneficiare;
b) persoana beneficiara de venit lunar de completare sau copilul aflat in intretinerea acesteia conform legii sufera de o boala dovedita cu certificat medical care o impiedica sa isi indeplineasca obligatia;
c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt casatoria, nasterea unui copil, decesul sotului, sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv, precum si in cazul existentei unei situatii de forta majora, confirmata de autoritatea publica competenta.
(4) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) si (3), dupa suspendarea in conditiile alin. (1), se face de la data de intai a lunii urmatoare aprobarii cererii beneficiarului.

Art.13 (1) -In situatia persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj doresc sa caute un loc de munca pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene si au primit aprobare pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, plata venitului lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) se suspenda pe perioada pentru care exista aprobare din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene.
(2) Prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) si c) nu se aplica pe perioada prevazuta la alin. (1).
(3) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 5 alin. (2), in situatia in care in aceasta perioada plata indemnizatiei de somaj s-a realizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si de masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestora.
(4) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) dupa suspendarea in conditiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei pentru care exista aprobarea din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1).
(5) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) se face odata cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentand venituri de completare pentru luna urmatoare depunerii cererii prevazute la alin. (4), respectiv expirarii perioadei pentru care exista aprobarea din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1).
Art. 14(1) – Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (1) inceteaza la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, la serviciile de consiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care persoanele sunt inregistrate sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la data depistarii faptului ca presteaza activitati lucrative fara forme legale.
(2) – Se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) refuzul motivat de:
a) primirea unui salariu egal sau mai mic decat venitul lunar de completare;
b) neparticiparea la programe de formare profesionala furnizate gratuit de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sub forma de servicii de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare, in situatia in care persoanele nu participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)-Nu se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, justificata in baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala si prezentat de persoanele in cauza, in termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.
Art.15 (1)- Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a monitoriza:
a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de munca pe baza documentelor medicale care atesta starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, in vederea integrarii cat mai rapide in munca;
b) ofertele zilnice de locuri de munca, in vederea incadrarii in munca, potrivit pregatirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflati in evidenta.
(2) Inspectoratele teritoriale de munca au obligatia de a comunica agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, dupa efectuarea controalelor, numele si prenumele, adresa si codul numeric personal ale persoanelor depistate ca presteaza activitati fara forme legale.
(3) Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a incetarii platii venitului lunar de completare se stabileste prin decizii ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art.16 (1)- Sumele necesare pentru acordarea dreptului prevazut la art. 1 alin.(1) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul „Asigurari si asistenta sociala”, titlul „Asistenta sociala”, articolul „Asigurari sociale”.
(2) Din resursele financiare prevazute la alin. (1) operatorii economici prevazuti in anexa pot beneficia de aplicarea masurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv in baza unui singur plan de disponibilizare prezentat in cursul aceluiasi an, intocmit in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, respectiv in baza planului de disponibilizare prevazut la art. 1.
Art. 17 Perioada necontributiva prevazuta la art.5 alin. (2) in care se acorda venit lunar de completare constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in situatia in care persoana, in aceeasi perioada, nu realizeaza venituri reprezentand indemnizatie de somaj sau venituri de natura salariala ori alte venituri care , conform dispozitiilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea pensiilor.
Art. 18(1) Venitul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevazute de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni de activitate anterior concedierii, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mare decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de venit lunar de completare realizeaza si venituri reprezentand indemnizatie de somaj sau venituri de natura salariala sau alte venituri care, conform dispozitiilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea pensiilor.
(3) In vederea certificarii de catre casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare recunoscut in conditiile art.17 incepand cu data incetarii platii venitului lunar de completare, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care sa ateste perioadele in care au beneficiat de acest drept, precum si cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie in sistemul public de pensii , prevazut la alin. ( 1).
(4) Perioada prevazuta la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 17, in care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 13,4 ani in conditii speciale, 13,5 ani in conditii speciale in zona I de radiatii sau 15 ani in conditii speciale in zona II de radiatii, beneficiaza de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca.
Art.19. (1)-Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevazuta la art. 5 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada respectiva.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de venit lunar de completare realizeaza si venituri de natura salariala sau alte venituri care, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.
(3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care sa ateste perioadele in care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevazut la art. 5 alin. (3), precum si cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie in sistemul public de pensii , prevazut la alin. (2).
Art.20-Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
Art.21(1)-Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligatia de a anunta in termen de 3 zile lucratoare agentiile pentru ocuparea fortei de munca in evidenta carora s-au aflat aceste persoane.
(2) Angajatorii care refuza incadrarea in munca, in conditiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligatia de a anunta in termen de 3 zile lucratoare agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in evidenta carora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.
(3) Operatorii economici prevazuti in anexa au obligatia de a transmite agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea hotararii Guvernului prevazute la art. 2 planurile de disponibilizare stabilite la art. 1 alin. (3), precum si tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art.22-Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 21 alin. (1) si (2);
b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 21 alin. (3);.
Art. 23-Contraventiile prevazute la art. 22 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) fapta prevazuta la lit. a), cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
Art. 24-Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 22 si 23 se realizeaza de catre organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
Art.25(1) -Dispozitiile art.21 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Contraventiile instituite in conformitate cu prevederile art.22 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art.26-Sumele incasate din amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul de stat.
Art.27-Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
Art.28-Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru personae disponibilizate prin concedieri collective pana la data de 31 decembrie 2021, respectiv 31 decembrie 2024 pentru operatorii economici prevazuti in anexa.
Art. 29 Dupa 1 septembrie 2021 trimiterile din prezentul proiect de act normativ facute la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, abrogata in temeiul art. 183 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii se considera facute la Legea nr. 127/2019.
Art. 30. -Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM – MINISTRU
Ludovic -ORBAN

Anexa
Lista operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive

 1. Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.
 2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Cosmin BACIU

3 comentarii la „Mãsuri de protectie socialã pentru minerii de la CEH si SNIM

 • 6 noiembrie 2019 la 19:40
  Permalink

  votatu iohanis ca va da ordonanta(milogilor)

  Răspunde
  • 6 noiembrie 2019 la 21:13
   Permalink

   Doar nu o sa voteze „proasta satului” care de un an putea sa-i ajute dar nu a binevoit…

   Răspunde
 • 7 noiembrie 2019 la 12:36
  Permalink

  Sper ca nu omiteti primele de Sf. Varvara , Craciun si cadoul copiilor

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.