Policlinica din Lupeni, transformatã în centru comunitar

Fosta policlinicã stomatologicã din municipiul Lupeni va fi transformatã în centru comunitar. Licitatia organizatã de municipalitatea de la Lupeni a fost atribuitã unei firme al cãrei sediu este în comuna Pui.
De altfel, BRT Trust a executat si ultimele lucrãri la grãdinita IG Duca din municipiul Petrosani.  345.471 de lei este suma la care a fost atribuitã licitatia. Proiectul se deruleazã pe fonduri europene prin Programul Operational Capital Uman. Clãdirea fostei stomatologii din Lupeni va fi transformatã în centru comunitar. Investitia de peste 400 de mii de lei este inclusã în  proiectul Bahtalo. Astfel, o clãdire care în prezent se aflã în stare de degradare va fi redatã circuitului în baza unui proiect cu finantare  europeanã.
Proiectul prevede “reabilitare centru comunitar integrat în cadrul proiectului “Bahtalo! Împreunã combatem sãrãcia”. Valoarea totalã a obiectivului de investitii este de 431.061 lei (TVA inclus).  Termenul pentru finalizarea lucrãrilor este de 12 luni. În opinia primarului municipiului Lupeni, acest proiect, pentru implementarea cãruia Primãria Lupeni va avea la dispozitie fonduri nerambursabile de aproape 27 de milioane de lei (adicã 270 de miliarde de lei vechi) este cel mai bun proiect de acest tip care a fost câstigat la nivelul Vãii Jiului.
Cosmin BACIU

Advertisements