Ajutoare de urgentã pentru hunedoreni

Trei familii din judetul Hunedoara vor beneficia de ajutoare de urgentã din partea Guvernului.  Executivul a aprobat alocarea a 10.000 de lei pentru familii si persoane singure care se aflã în situatii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sãnãtate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã, în vederea ameliorãrii situatiei socio- materiale, de locuit si de  sãnãtate ale acestora.  Trei hunedoreni se încadreazã în aceastã categorie.  Din majoritatea anchetelor sociale rezultã cã familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgentã au membri cu grave afectiuni de sãnãtate, care necesitã  tratamente medicale de duratã si interventii chirurgicale costisitoare, care nu sunt suportate în totalitate de cãtre casele judetene de asigurãri de sãnãtate, precum si respectarea regimurilor  alimentare recomandate de medici. Majoritatea  persoanelor din familiile  pentru care se propune  acordarea de ajutoare de urgentã nu au posibilitatea sã obtinã venituri din alte  activitãti, având capacitatea de muncã redusã.
Bolile grave (cancer, leucemie, boli cardiace, boli degenerative, boli respiratorii, boli genetice, transplant de organe etc.) de care suferã membrii familiilor respective, afecteazã întreaga familie din punct de vedere emotional, social, financiar.  Bugetele familiilor se  diminueazã considerabil din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie sã le suporte pentru asigurarea  tratamentelor medicale si a interventiilor chirurgicale, a deplasãrilor la clinicile din tarã ori din strãinãtate, aflându-se de multe ori si în situatia de a nu putea asigura cele necesare traiului zilnic. În cazul unor familii situatia este agravatã de faptul cã sunt bolnavi foarte grav mai multi membri ai  familiei, copii si adulti deopotrivã. Unele familii  necesitã sprijin pentru  achizitionarea de proteze  medicale, necesare membrilor bolnavi din familie.
Cosmin BACIU

Advertisements