Primãria municipiului Lupeni angajeazã muncitori

Sase locuri de muncã, unul de muncitor necalificat, trei de dulgher- tâmplar si alte douã de instalator sanitar (instalator apã canal) sunt scoase la  concurs pentru cei care doresc sã lucreze în cadrul Serviciului Lucrãri Edilitar-Gospodãresti al Primãriei  municipiului Lupeni.
Pentru selectarea personalului care urmeazã sã fie angajat, Primãria Lupeni  organizeazã un  concurs, programat pentru perioada 25-29 noiembrie 2019, dupã cum urmeazã: termen de depunere al dosarelor – 12 noiembrie 2019, ora 15,00; sustinerea probei  practice – 25.11.2019, ora 12,00; interviu – 29.11.21019, ora 10,00.
La concurs pot  participa persoane care îndeplinesc criteriile prevãzute de art.3 din HG 286/2011, respectiv: au cetãtenie românã sau al unui alt stat membru al UE si locuiesc în România; cunosc limba românã, scris si vorbit; au vârsta minimã prevãzutã de lege; au capacitate deplinã de exercitiu; au o stare de sãnãtate corespunzãtoare exercitãrii activitãtii; îndeplinesc conditiile de studii necesare  postului, NU au cazier judiciar. Pentru muncitorul necalificat NU sunt necesare studii de  calificare în domeniu sau experienta  profesionalã. Pentru muncitorii calificati este necesarã calificare în postul pentru care candideazã (dulgher-tamplar, instalator sanitar, instalator apa-canal). NU este necesarã experienta în domeniu (vechimea). Doritorii trebuie sã depunã la Biroul de Resurse Umane al Primãriei Lupeni,  pânã la data de  12 noiembrie 2019, un dosar care trebuie sã continã urmãtoarele documente:
-cerere de înscrie la concurs adresatã Primarului municipiului Lupeni (modelul tip se gãseste la Biroul de Resurse Umane);
-copie dupã documentele de studii, care sã ateste nivelul  studiilor candidatului si copii ale unor acte care sã ateste efectuarea unor specializãri specifice postului;
-adeverintã de la medicul de familie prin care se atestã starea de sãnãtate si se specificã faptul cã aplicantul este apt din punct de vedere medical;
-cazier judiciar sau declaratie pe proprie rãspundere a aplicantului, potrivit cãruia acesta nu are condamnãri definitive pentru sãvârsirea  unor infractiuni.
Detalii suplimentare se pot obtine de la Biroul de Resurse Umane al Primãriei municipiului Lupeni sau telefon 0254560504 interior 204.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.