Universitatea din Petrosani, un start, cât un restart

„În aceastã universitate, pe  care am ajuns sã o cunosc prin oamenii buni, care îsi iubesc tara, m-au fãcut sã mã îndrãgostesc de pãmântul acesta. Oamenii de aici sunt întelepti, rãbdãtori si au grijã de aceastã universitate si pe mine m-au fãcut sã iubesc acest oras si scoala si tara. Sunt bucuros sã fac parte din prezentul acestei universitãti”, asa si-a început alocutiunea sa Darcy Anton, unul dintre zecile de doctoranzi care studiazã la Universitatea din Petrosani, dar vin din alte zone ale lumii.
Ei sunt dovada cã scoala de aici are o  valoare apreciatã si peste granite, iar la debutul noului an universitar,  profesorii si oficialitãtile din întreg judetul au venit sã îi aplaude pe boboci.
Cel mai tânãr dintre ei, dar si cel care a fost ales sã le vorbeascã celor prezenti, a fost un student la Facultatea de Mine, urmas al tatãlui sãu.
„Fiu al unui inginer miner, absolvent al acestei scoli, calitatea care mã onoreazã, am ales sã vin la Universitatea din Petrosani pentru a arãta lumii, alãturi de dumneavoastrã, cã mineritul trãieste si pentru a-mi dovedi mie si familiei mele cã pot avea demnitatea si curajul unui miner”, le-a spus celor prezenti Cristian Hegedus, student în anul I la Inginerie Minierã.
Despre curaj, demnitate si mai ales evolutie s-a vorbit la Universitatea din Petrosani, la deschiderea cursurilor, când rectorul a fost cel care a punctat locul pe care a ajuns aceastã scoalã de la noi.
„Traditia universitarã de peste 70 de ani gãseste învãtãmântul superior petrosenean, ca unul modern, diversificat si adaptat permanent la competentele versatile care sã rãspundã în mod adecvat cerintelor de mâine. Pentru a ajunge la un asemenea învãtãmânt, am pornit de la trei  elemente definitorii: calitate, angajabilitate si durabilitate”, a punctat prof univ dr ing habil Sorin Radu, Rectorul UP.
Resursa umanã, firmele partenere si specialistii de la Universitatea din Petrosani au adus aceastã scoalã acolo unde se aflã si alte scoli de acest fel din România, iar durabilitatea de care vorbea rectorul este rezultatul modernizãrii si adaptãrii continue. În 2018, Universitatea din Petrosani a obtinut  decoratia Meritul pentru Învãtãmânt în Grad de Ofiter, iar toate acestea au sporit si mai mult  prestigiul de care se bucurã scoala superioarã din Petrosani. „Întregul scop al educatiei este de a transforma oglinzile în  ferestre. Am vãzut un îndemn pe alocutiunea rectorului: Deschide-ti orizonturile!, scris cu cratimã. Este corect, este mesaj mobilizator, dar fãrã cratimã, cred cã are un sens mai înãltãtor. Educatia, pânã la urmã, asta trebuie sã facã, sã te ridice acolo de unde sã îti fie rusine sã mai cobori”, a adãugat Fabius Kiszely, prefectul judetului Hunedoara, completat din propria-i experientã de primarul de la Petrosani:
„E o onoare pentru mine sã fiu astãzi prezent într-un moment atât de important pentru noi, ca si comunitate localã. E o mândrie  pentru mine, personal, pentru cã sunt absolvent al Universitãtii din Petrosani si, de fiecare datã când am aceastã ocazie, le multumesc fostilor mei profesori  pentru ceea ce mi-au  oferit pe parcursul  studentiei”, a spus Tiberiu Iacob Rdizi.
Despre experientele trãite aici, despre  momentul ideal al startului din acest an la Petrosani a vorbit si directorul  INSEMEX Petrosani, Artur Gãman, dar si  directorul Complexului Energetic Hunedoara, Samuel Dioane. Toti au punctat importanta scolii fãcutã la timpul potrivit, iar alocutiunea administratorului public al judetului Hunedoara, Costel Avram a adus, la rândul ei, încã o bilã albã pentru aceastã scoalã superioarã de la noi.
Diana Mitrache

Advertisements