Primãria Petrosani renuntã la birocratie

Municipalitatea de la Petrosani urmeazã sã implementeze un proiect cu finantare europeanã.  Este un proiect a cãrui valoare este de 1.237.500 lei si prevede furnizarea de „Echipamente si portal  servicii cãtre cetãteni” în cadrul proiectului ePAS- eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primãria Municipiului Petrosani,  finantat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativã. În conformitate cu planul de achizitii al proiectului,  se impune achizitia de echipamente si portal  servicii cãtre cetãteni.
“Proiectul propune o interventie integratã si  complementarã demersurilor curente la nivelul institutiei, pentru a consolida capacitatea administrativã a Municipiului Petrosani si a îmbunãtãti serviciile oferite cetãtenilor, prin  preluarea si solutionarea online a solicitãrilor  acestora, transpunând în practicã mãsurile derivate din Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014 – 2020 si Planul integrat pentru  simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetãtenilor, în corelatie cu Strategia nationalã privind Agenda Digitalã pentru România 2020. (…) De rezultatele proiectului vor beneficia toti locuitorii Municipiului Petrosani,  institutiile, companiile si organizatiile care functioneazã în Municipiul Petrosani, precum si persoanele care îsi desfãsoarã temporar activitatea în Municipiul Petrosani sau tranziteazã orasul (studenti, oameni de afaceri, comercianti, artisti,turisti)”, aratã documentatia.
Informatizarea administratiei publice reprezintã o conditie primordialã dezvoltãrii economice si sociale la nivelul întregii societãtii. Promovarea si implementarea tehnologiilor informatice la nivelul  institutiilor publice va alinia economia nationalã la  standardele internationale. Promovarea unui tip modern de administratie, bazat pe tehnicã si cunoastere, va avea rezultate importante la nivelul întregii societãti, va schimba mentalitãti si va modela un alt fel de  culturã organizationalã. Implementarea unor mãsuri de planificare strategicã si bugetarã bazate pe prioritãti rezultate în urma consultãrii publice aduce o coerentã mult mai mare a interventiilor publice si conduce la promovarea unui sistem profesionist de ierarhizare a politicilor locale, pe baza unor criterii si indicatori obiectivi. În ceea ce priveste procesul intern de gestiune a fluxului de activitãti si  documente, acesta este desfãsurat preponderent prin intermediul suportului pe hârtie si mai putin în mod digital sau online.
“Primãria Municipiului Petrosani nu beneficiazã de un sistem digital integrat de comunicare interactivã cu cetãtenii pentru preluarea si solutionarea online a  solicitãrilor acestora si de gestiune digitalã a arhivei istorice, ceea ce ar permite accesul rapid la documente din arhivã, eforturi mai mici de documentare si recuperare a informatiilor, scurtând timpul de rãspuns la solicitãri sau de solutionare a problemelor. Introducerea unui sistem integrat de comunicare online interactivã cu cetãtenii si realizarea si gestiunea digitalã a arhivei istorice în cadrul Primãriei Municipiului Petrosani sunt esentiale atât pentru  eforturile de planificare strategicã si bugetarã, cât si pentru celelalte sarcini ale administratiei locale. Simplificarea procedurilor specifice administratiei  publice, atât în sensul reducerii barierelor  birocratice si a poverilor administrative, cât si în scopul cresterii gradului de transparentã si al îmbunãtãtirii relatiei  cetãtenilor cu institutiile si autoritãtile publice reprezintã o conditie sine-qua non a reformãrii întregului sistem administrativ. Relatia  cetãtenilor cu administratia publicã este caracterizatã, în general, de proceduri greoaie, fluxuri sinuoase ale documentelor, termene lungi de rezolvare a  demersurilor cetãtenilor si multitudinea de formulare, adesea redundante.

În acest context, sunt necesare solutii performante care sã ofere servicii electronice pentru toate  categoriile de cetãteni”, mai aratã documentatia.
Reducerea birocratiei si simplificarea procedurilor, atât pentru cetãteni si  mediul de afaceri, cât si la nivel inter si intra institutional, sunt de naturã sã eficientizeze activitatea administratiei si sã creascã gradul de transparentã si integritate în prestarea  serviciilor, contribuind la cresterea gradului de  satisfactie a cetãteanului si la îmbunatãtirea imaginii administratiei publice. Tehnologia informatiei si comunicatiilor are un rol esential, acela de a  fundamenta solutia tehnicã aferentã preluãrii, procesãrii si stocãrii datelor relevante pentru problemele  cetãtenilor. Solutia integratã propusã prin prezentul proiect în cadrul Primãriei Municipiului Petrosani, va permite traversarea barierei digitale, care limiteazã  accesul la informatie prin folosirea de mijloace restrânse de comunicare, adresând servicii care se încadreazã în nivelul cel mai înalt de prioritate conform Planului integrat pentru  simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetãtenilor. Prin prezentul proiect se oferã o  alternativã la modul clasic de livrare a serviciilor  gestionate de Primãria Municipiului Petrosani,  prin preluarea  documentelor si datelor în format electronic, urmãrindu-se cresterea gamei de servicii electronice oferite, disponibilitate  extinsã a acestora, cresterea eficientei în tratarea  solicitãrilor.
Cosmin BACIU

Advertisements

3 comentarii la „Primãria Petrosani renuntã la birocratie

 • 23 septembrie 2019 la 19:52
  Permalink

  Deci formularul online il completam la etajul doi, dupa care il trimite tot online la parter la biroul nr3.
  Si uite asa ne rezolvam toate problemele dintr-un singur click pe internet ba,
  fara prea mari dureri de picioare.
  !!! ATENTIE fraierilor.
  Toate documentelor si datele în format electronic, vor fi duse la arhiva de o persoana bine instruita, care le va indosaria imediat intr-un dosar plic.
  Totul se va face prin sistemul informatic modern care vine in ajutorul oamenilor.

  Care nu sunteti de specialitate, nu cititi acest comentariu, deoarece nu veti intelege nimic ca si mine dupa 30 de ani.

 • 23 septembrie 2019 la 21:18
  Permalink

  bani furati

 • 24 septembrie 2019 la 15:47
  Permalink

  da personal afara?

Comentariile sunt închise.