Salvati Copiii anuntã redeschiderea programului de tip Scoalã dupã Scoalã

Salvati Copiii filiala Hunedoara anuntã redeschiderea programului de tip Scoalã dupã Scoalã pentru copiii în risc de abandon scolar si cei ai cãror pãrinti sunt plecati la muncã în strãinãtate.
Anual, între 24.000 si 34.000 de copii din România abandoneazã scoala înainte de a absolvi învãtãmântul general.   Astfel, în anul scolar 2019-2020, în orasele Lupeni si Petrila, judetul Hunedoara, peste 85 de copii în risc de abandon scolar si 100 copii ai cãror pãrinti sunt plecati la muncã în strãinãtate vor beneficia de suport educational,  psihologic si social prin  programele dezvoltate de Salvati Copiii.
Totodatã, pãrintii si  persoanele în grija cãrora au rãmas copiii vor fi sprijiniti prin servicii de consiliere psiho-socialã si îndrumare juridicã.
”Copiii care nu merg la scoalã, desi educatia e un drept universal garantat, sunt numãrati în statistici, dar lipsesc din bãncile scolii, fãrã sã existe un  program national integrat care sã îi recupereze si sã îi sprijine.  Aceasta este rolul pe care ni l-am asumat, la Salvati Copiii, sã identificãm copiii aflati în situatie de abandon scoalr si sã îi  sprijinim activ sã beneficieze cu adevãrat de dreptul la educatie”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii România.
Abandonul scolar
Copiii care provin din medii vulnerabile, afectati de sãrãcie si marginalizati social prezintã un risc major de absenteism si abandon scolar, cu implicatii negative asupra formãrii lor profesionale viitoare si integrãrii sociale.  Datele aratã cã în fiecare dintre ultimii ani, în România, între 24.000 si 34.000 de copii abandoneazã scoala înainte de a absolvi învãtãmântul general.   Una dintre mãsurile cele mai eficiente de mentinere a copiilor vulnerabili în scoalã este programul ”Scoala dupã scoalã”, prin care li se asigurã asistentã pedagogicã, psihologicã, dar mai ales un mediu social stabil si sigur.
Fenomenul copiiilor rãmasi singuri acasã
Pentru 2017, ANPDCA a raportat un numãr de 94.896 de copii aflati în grija unui singur pãrinte sau a rudelor, dar cifrele obtinute de Ministerul Educatiei Nationale de la Inspectoratele Scolare Judetene pentru finalul  anului 2017 indicã un numãr mult mai mare, de 159.038 de copii cu pãrintii plecati în strãinãtate. Nici datele provenite din sistemul educational nu sunt  complete, surprinzând doar numãrul copiilor integrati în sistemul de învãtãmânt – prescolari si scolari cu vârsta între 3-17 ani – si  neincluzând copiii de vârstã anteprescolarã si pe cei neînscrisi la scoalã/în  abandon scolar. Pentru judetul Hunedoara, acestea indicau un numãr de 2.342 de copii cu unul sau ambii pãrinti plecati la muncã în strãinãtate.
Informatii de context
Organizatia Salvati Copiii desfãsoarã programe de  integrare/reimntegrare scolarã dina nul 1998. De la deschiderea primului program educational si pânã în prezent, au beneficiat de sprijin educational si social 37.660  copii astfel: programe de tip Grãdinitã estivalã – 8.500 copii, programe de tip Scoalã dupã Scoalã – 24.992 copii, A Doua Sansã – 4.168  copii prin servicii integrate educationale si sociale din 36 de judete. Peste 40.000 de pãrintti au beneficiat de servicii de consiliere socialã si juridicã. De la initierea programului dedicat copiilor rãmasi singuri acasã, peste 7.500 de copii si 5.200 de adulti au beneficiat de suportul echipei Salvati Copiii, cu sprijinul echipelor multidisciplinare formate din asistenti sociali, psihologi si cadre didactice, în 17 centre de zi din Bucuresti si judetele Arges, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Dolj, Dâmbovita (2 centre), Iasi, Hunedoara (2 centre), Mures (2 centre), Neamt, Suceava, Vaslui, Timis.
Ca rezultat al activitãtilor de lobby si advocacy derulate de Salvati Copiii, cadrul legal care reglementeazã domeniul a fost îmbunãtãtit în 2013, prin introducerea în Legea 272/2004, de protectie si promovare a drepturilor copilului, a unei sectiuni separate pentru protectia copiilor cu pãrintii plecati la muncã în strãinãtate. În urma analizelor calitative si consultãrilor  realizate în perioada 2015-2017 cu privire la aplicarea legii, a fost realizat, în parteneriat cu ANPDCA, si transmis cãtre DGASPC-uri si SPAS-uri un set de  recomandãri metodologice si instrumente pentru realizarea procedurii de delegare temporarã a autoritãtii pãrintesti; totodatã, Salvati Copiii a formulat o serie de propuneri de completare a sectiunii respective din lege. Cea mai mare parte a  acestora au fost preluate în proiectul de modificare a Legii 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, proiect lansat spre consultare  publicã în luna decembrie 2018.
Salvati Copiii a oferit suport metodologic pentru activitatea Grupului de Lucru Interinstitutional dedicat acestor copii, înfiintat de Administratia Prezidentialã. În cadrul Grupului, am initiat elaborarea de recomandãri pentru colectarea de date statistice, destinate SPAS-urilor si scolilor.
Din octombrie 2015, în cadrul serviciului de consiliere telefonicã si online, au fost primite si efectuate / trimise 6.280 de apeluri telefonice si mesaje / întrebãri online (pe platforma www.copiisinguriacasa.ro); au fost înregistrati 68.650 de vizitatori ai platformei online. 113.000 persoane din 950 localitãti au fost informate prin caravane locale.

Advertisements