5.701 persoane si-au gãsit un loc de muncã cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

 

În primele 7 luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului National de Ocupare a Fortei de Muncã, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncã 5.701 persoane, dintre care 2.556 femei. Din totalul persoanelor  ocupate pânã la data de referintã, 2.190 au peste 45 de ani, 1.844 au vârsta cuprinsã între 35 si 45 de ani, 1.092 au între 25 si 35 de ani, iar 575 sunt tineri sub 25 de ani (din care 172 tineri NEET). În functie de rezidentã, din totalul persoanelor încadrate în muncã, 4.117 provin din mediul urban, iar 1.584 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al  nivelului de pregãtire al  persoanelor pentru care s-a  identificat un loc de muncã, cele mai multe persoane au studii liceale, 2.196, urmate de cele care au ca studii scoala  profesionalã sau de arte si meserii, 1.892. Numãrul celor fãrã studii sau cu studii primare si gimnaziale este de 1.308, cei cu studii postliceale sunt în numãr de 77, iar cei cu studii universitare sunt în numãr de 228.
Din numãrul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 230 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu  ocupabile. Precizãm cã încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã cã urmare a activitãtii de profilare a persoanelor înregistrate  în evidentele noastre.

Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã în a cãrei razã au  domiciliul sau resedinta beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active prevãzute de Legea nr.76/2002 privind  sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, modificatã si completatã. Astfel, în primele sapte luni ale anului 2019, numãrul persoanelor care au beneficiat de asistentã pentru înregistrarea în evidentã cã persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, în vederea asigurãrii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 8.613 persoane. Pentru mai multe informatii despre activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara, puteti accesa www.ajofmhd.ro.

Advertisements