Proiecte cu finantare internationalã, în derulare la Petrosani

Autoritãtile locale de la Petrosani au în derulare nu mai putin de sase proiecte cu finantare internationalã aflate în acest moment în derulare. Si asta, pe lângã alte trei proiecte cu finantare guvernamentalã.
Odatã finalizate, proiectele vor fi de un real sprijin pentru locuitorii din municipiul Petrosani, în conditiile în care, pe lângã beneficiile care se adreseazã direct celor vizati, vor contribui si la cresterea calitãtii mediului înconjurãtor. Primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi sustine cã prioritar pentru administratia pe care o conduce este contractarea a cât mai multe proiecte finantate din fonduri externe, care sã ducã la dezvoltarea localitãtii si cresterea nivelului de trãi a locuitorilor din Petrosani
Iatã care sunt proiectele cu finantare internationalã derulate în Petrosani:
– Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani – cod SMIS 117296, finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3-Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1–Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a  utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea A – Clãdiri rezidentiale
– Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani – cod SMIS 119885, finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3-Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1–Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea A – Clãdiri rezidentiale
– Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani – cod SMIS 119886, finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3-Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1–Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea A – Clãdiri rezidentiale
– Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani – cod SMIS 119887, finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3-Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1–Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea A – Clãdiri rezidentiale
– Reabilitarea clãdirii Muzeului Mineritului si amenajare muzeisticã, cod SMIS 116194, finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 5, Prioritatea de investitii 5.1–Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural
– ePAS-eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primãria Municipiului Petrosani – cod SIPOCA/SMIS 642/127741 – finantat prin Programul Operational  Capacitate Administrativã 2014-2020 – Componenta 1 – CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategicã si mãsuri de simplificare pentru cetãteni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate , Axa Prioritarã – Administratie publicã si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea – Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publicã localã ce optimizeazã procesele orientate cãtre beneficiari în concordantã cu SCAP.
Proiecte cu finantare guvernamentalã
În ceea ce priveste proiectele derulate în municipiul Petrosani cu finantare guvernamentalã, aflate în derulare, acestea sunt: „Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turisticã Parâng”, investitie cuprinsã în cadrul Programului Schi în România, finantatã din fonduri guvernamentale alocate prin Hotãrâri de Guvern – investitie în curs, din care a fost realizate lucrãrile:
– prelungirea pârtiei 4B pânã la telescaunul vechi si lãrgirea pârtiei existente;
– executarea instalatiilor de zãpadã artificialã pe pârtia 4B cu lungimea de 3,2 km;
– amenajarea pârtiilor 2a, 2c+2e, 3b, 3c, în lungime totalã de 7.055 m si construirea bazinului de apã de 5.000 mc în zona Cãsuta din Povesti, precum si statia de pompe aferentã acesteia;
– executarea si darea în folosintã a instalatiei de transport pe cablu – Telescaunul TS3 ;Construire Grãdinita „I.G. Duca”, investitie finantatã initial din fonduri guvernamentale alocate prin Hotãrâri de Guvern si cuprinsã ulterior în Programul National de Dezvoltare Localã coordonat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice; respectiv Reabilitarea  termicã a 3 blocuri de locuinte: Pãcii (bl. 12, 18 si 20), finantate prin OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.
Marius Mitrache

Advertisements

Un comentariu la „Proiecte cu finantare internationalã, în derulare la Petrosani

  • 21 august 2019 la 07:29
    Permalink

    Dl. primar dar un proiect pentru asfalt in colonie nu aveti ??????Mai asteptam mult asfaltul promis in campania electorala ???sau sa asteptam promisiunile din campania care va veni la anu ???

Comentariile sunt închise.