Lupeni: Echipã mobilã pentru combaterea violentei domestice

Consiliul Local al municipiului Lupeni a aprobat  constituirea echipei mobile care va actiona pe raza municipiului. Echipa se va îngriji de persoanele care sunt supuse violentei domestice. Aceasta este constituitã din: Nagy Andreea Tereza – consilier superior DAS, Manea Monica – consilier superior DAS, Sindea Simona – asistent medical comunitar DAS.
„Vã propun ca dna Nagy Andreea sã fie desemnatã coordonator al echipei si sã încheie acorduri de parteneriat cu Politia Municipiului Lupeni, DGASPC Hunedoara, reprezentanti ai diferitelor culte religioase sau a unor asociatii si fundatii cu activitate relevantã în domeniu, în vederea eficientei  interventiilor în cazurile de violentã domesticã. Totodatã vã propun ca prin hotãrârea pe care o vom adopta sã stabiliti ca  autoturismul Politiei locale sã asigure deplasãrile de urgentã ale echipei desemnate”, a precizat primarul Lucian Marius Resmeritã.
Conform prevederilor art. 3 din Ordinul 2525/ 2018 echipa mobilã are urmãtoarele atributii:
– verificã semnalãrile de violentã domesticã efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale institutiilor publice abilitate, inclusive  liniile telefonice de urgentã, altele decât numãrul de urgentã 112;
– realizeazã evaluarea initialã a gradului de risc din perspective acordãrii serviciilor sociale pe baza fisei pentru evaluarea gradului de risc si stabilirea mãsurilor de sigurantã necesare pentru victimile violentei domestice prevãzute în anexa ordinului mai sus mentionat;
– acordã informare si consiliere victimelor violentei domestice; sprijinã victimele, asigurã mãsurile de protectie socialã pentru victime, minori, persoane cu dizabilitãti vizate de ordinul de protectie, pãstreazã confidentialitatea asupra identitãtii acestora;
– transport la unitatea sanitarã cea mai apropiatã în situatiile în care victima necesitã îngrijiri medicale de urgentã, sesizarea numãrului unic pentru apeluri de urgentã 112;
– sesizarea organelor de urmãrire penalã, a organelor de politie, pentru emiterea unui ordin de protectie provizoriu, sesizarea instantelor judecãtoresti în vederea emiterii ordinului de protectie;
– orientarea cãtre DAS, cãtre furnizãrii de servicii sociale, acreditati în conditiile legii, în vederea gãzduirii în centrele rezidentiale adecvate nevoilor  si aplicãrii managementului de caz pentru victime si respectiv agresor;
– intervine în cazurile de violentã domesticã, la solicitarea organelor de politie, atunci când prin ordinul de protectie provizoriu s-a dispus mãsura evacuãrii temporare a agresorului  din domiciliu, iar acesta a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidential.
– Echipa mobilã are misiunea de a se deplasa la fata locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalãrii  efectuate de organele de politie si asigurã sprijinul necesar pentru orientarea si conducerea  de îndatã a agresorului cãtre centrele rezidentiale  gestionate de administratiile locale sau de alte servicii sociale adecvate de cãtre furnizorii publici sau privati de pe raza UAT.
Cosmin BACIU

Advertisements