O nouã rundã de admiteri la Universitatea Petrosani

Admiterea continuã la UPET. Prima sesiune de admitere de la universitatea din Petrosani s-a încheiat, iar reprezentantii universitãtii sunt multumiti de numãrul de studenti care au ales sã urmeze  cursurile Universitãtii din Petrosani.
Un mare plus la admitere l-a avut înscrierea online care a atras un numãr mare de studenti. Si celelalte centre de înscrieri din judet si din tarã si-au dovedit eficacitatea. Mai mult decât atât un numãr mare de viitori studenti au venit din Republica Moldova.
„Dupã prima etapã de admitere la Universitatea din Petrosani, rezultatele sunt multumitoare. Am înmatriculat dupã aceastã sesiune mai bine de 60% din studentii de la licentã care au venit pentru bugetate, plus câteva zeci de studenti care sunt la locurile cu taxã. Acest lucru înseamnã un  procent putin mai bun fatã de anii anteriori ceea ce ne încurajeazã si ne facem sã credem cã dupã sesiunea din toamnã vom ocupa toate locurile bugetate si o parte din locurile cu taxã. Deschidem  platforma de înscrieri online pentru sesiunea din toamnã chiar dacã ea începe oficial din data de 2 septembrie pentru cei care nu au reusit sã intre la alte facultãti sau doresc  sã se înscrie la  specializãri care sunt la Universitatea din Petrosani. Le recomandãm sã se înscrie online pe platforma de admitere avem deja 61 de studenti basarabeni care s-au înscris si au venit cu actele în original la noi si ne înscriem în numãrul de studenti basarabeni care au venit în ultimii ani. Si aici mai asteptãm ca în toamnã sã mai vinã si altii. În toamnã vom organiza admitere si pentru studiile doctorale unde avem locuri bugetate cu bursã si locuri cu taxã. Ca domenii de doctorat avem mine, petrol si gaze, inginerie si  management  si ingineria sistemelor”,  a declarat prof. dr. ing. Radu Sorin Mihai,  rectorul Universitãtii Petrosani.
Universitatea din Petrosani si-a ocupat toate locurile bugetate la studiile universitare de masterat.
“La masterat am ocupat toate locurile bugetate si avem un numãr relativ mare de studenti cu taxã, în sesiunea din toamnã la unele specializãri mai avem locuri cu taxã. Încercãm dacã ministerul ne poate suplimenta locuri bugetate la  masterat. Masteratul este cãutat pentru cã foarte multi studenti care terminã studiile de licentã doresc sã le  continue cu nivelul doi de masterat. Mai sunt cei care doresc sã aibã studii complementare si vin si studiazã un master care îi va ajuta în viitor în cariera profesionalã. Înscrierea online ne ajutã si cã orice universitate noi trebuie sã fim în avangardã si ca atare acest mod de admitere online este cel care se practicã în marea majoritate a tãrilor europene. Chiar dacã anul trecut a fost putin mai greu dupã primele admiteri online am reglat elementele care nu erau bune. Anul acesta acest tip de admitere este mult mai permisiv si oferã posibilitatea de înscriere la universitatea noastrã doritori din toatã tara. Atunci ei se înscriu online si plãtesc taxele tot online iar doar la  confirmare vin sã aducã actele în original. Acest sistem de admitere online este mult mai flexibil si permite în secolul XXI sã realizãm o admitere mai performantã”, a  declarat profesor doctor inginer Radu Sorin rectorul Universitãtii din Petrosani.
Universitatea din Petrosani se pregãteste pentru urmãtoarea etapã de admitere care va avea loc în între 2 si 18 septembrie.
Cosmin BACIU

Advertisements