Proiecte cu si despre antreprenoriat la Universitatea din Petrosani

Dezvoltarea mediului de afaceri reprezintã un instrument esential pentru dezvoltarea Valea Jiului fapt pentru care în cadrul Universitãtii din Petrosani existã o preocuparea consecventã de a creste competentele antreprenoriale ale studentilor de la cele trei facultãti.
Aceste preocupãri s-au materializat în ultimii trei ani prin mai multe proiecte  specifice domeniului. Astfel, au fost câstigate prin competitie CNFIS trei proiecte finantate de cãtre Ministerul Educatiei prin fonduri de dezvoltare  institutionalã: Antreprenori de success cu SAS- Upet”, FDI-2019-0729 director proiect conf.univ.dr.ec. Nitã Dorina; ”START- Upet: Studenti Antreprenori pentru România de Mâine, pregãtiti la Universitatea din Petrosani”, FDI-2018-0302, director proiect conf.univ.dr.ec. Dura Codruta; ”Fii antreprenor, Fii activ în S.A.S. – UPET”, FDI-2017-0407, director proiect conf.univ.dr.ec. Isac Claudia.
Acestea au fost derulate în cadrul Societãtii Antreprenoriale Studentesti SAS-UPET si au avut ca obiective: stimularea potentialului creativ în materie de antreprenoriat prin organizarea de ateliere de lucru, internship-uri, evenimente cu antreprenori din diferite domenii; implementarea unor instrumente adecvate de dezvoltare a abilitãtilor antreprenoriale, prin activitãtile specifice SAS si organizarea de cursuri specifice antreprenoriatului; cresterea încrederii în abilitãtile antreprenoriale prin realizarea de competitii pentru studenti si absolventi. Preocupãrile cadrelor didactice pentru cresterea competentelor antreprenoriaale ale studentilor este constantã  astfel cã, începând cu 27 mai 2019, în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, se deruleazã proiectul POCU/379/6/21/125144, ” EU – ANTREPRENOR – cresterea participãrii  studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licentã prin inovare antreprenorialã, manager de proiect director proiect conf.univ.dr.ec. Isac Claudia. Proiectul se deruleazã pe o perioadã de 24 luni, între 27 mai 2019 si 26 mai 2021 si are o valoare totalã de 7.729.873,55 lei. Obiectivul general al proiectului vizeazã, în corelatie cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI, cresterea accesului si echitãtii în învãtãmântul tertiar universitar, precum si a atractivitãtii, diversificãrii si inovãrii ofertelor educationale în ceea ce priveste initierea si finalizarea de demersuri academic si antreprenoriale suplimentare adresate studentilor din anii terminali ai ciclului de licentã din învãtãmântul tertiar universitar, în strânsã legãturã cu îmbunãtãtirea competentelor transversale ale personalului didactic în relatie cu proiectarea modulara de  cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea în medii online a cursurilor/aplicatiilor si promovarea de medii noi de învãtare.
Având în vedere cã în proiect vor participa studenti din anii terminali de licentã, personal didactic, elevi de liceu si agenti economici care vor fi implicati în activitãti specifice proiectului, ca de exemplu  cursuri complementare,  ateliere antreprenoriale, stagii de pregãtire practicã, caravane de promovare a ofertei  educationale, proiectul se vrea a avea efecte pozitive asupra mediului de învãtare din  universitate cât si un efect direct si stimulator pentru mediul de afaceri.
Diana MITRACHE

Advertisements