Proiecte europene de peste 10 milioane de euro în judetul Hunedoara

Patru noi contracte de finantare prin Regio – Programul Operational Regional (Regio- POR) 2014-2020, în valoare totalã de peste 10 milioane de euro, au fost semnate astãzi de Agentia pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) Vest, Consiliul Judetean Hunedoara si primãriile municipiilor Deva si Hunedoara. Este vorba despre proiectele:
• „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;
• „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetãtii Deva, monument al naturii si istoric cu valoare turisticã ridicatã din Municipiul Deva – Refunctionalizarea Incintei I”;
• „Amenajare grãdinã urbanã în zona Zamfirescu”;
• „Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unitãtilor de învãtãmânt anteprescolar si prescolar (crese si grãdinite) din Municipiul Hunedoara, Grãdinita cu Program Prelungit Nr. 1.
Proiectul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa vizeazã conservarea si restaurarea amfiteatrului roman din acest sit arheologic, pe o suprafatã de aproape 5.000 de metri pãtrati.
Sunt prevãzute lucrãri ample: reconstruirea si gazonarea arenei, consolidarea si reamenajarea zidurilor arenei, amenajarea intrãrilor, realizarea de scãri de acces, pardoseli si tribune.
Proiectul cuprinde amenajarea partialã a gradenurilor de pe tronsonul sudic, astfel încât sã poatã fi folosite pentru diferite evenimente în perioada estivalã. Se propune amenajarea spatiului dintre intrarea nr. 7 si intrarea nr. 12, prin reconstituirea volumetricã a zonelor Podium, Maenianum primum si Tribuna  oficialitãtilor. Reconstituirea Podiumului se va face prin amplasarea unor plãci de marmurã cu dimensiunile elementelor de cornisã gãsite la fata locului si, tot din marmurã, va fi realizatã balustrada cãtre arenã. De asemenea, sunt prevãzute bãnci din marmurã/ travertin/ calcar/ gresie.
Pentru reconstituirea Maenianum primum se propune realizarea de gradenuri din plãci de marmurã, pe care sã fie amplasate bãnci. Vor rezulta cinci rânduri de bãnci cu sezut din lespezi de marmurã, pe console de marmurã. Se doreste înglobarea unor elemente originale (console si bãnci din marmurã/ travertin/  calcar, fragment de scarã, etc.) în noua compozitie.
Reconstituirea Tribunei oficialitãtilor se va face tinându-se cont de coloana corinticã gãsitã la fata locului de arheologul Gabor Szinte.
Se doreste valorificarea acestui obiectiv de patrimoniu – Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, prin lucrãri de conservare si restaurare, interventii care sã conducã la cresterea numãrului de vizitatori si implicit la dezvoltarea zonei si a regiunii.
Valoarea totalã a proiectului este de 22.089.484,65 lei, din care 21.308.028,78 lei finantare nerambursabilã. Perioada de implementare este de 54 de luni.
Proiectul privind reabilitarea zonei urbane Dealul Cetãtii Deva vizeazã refunctionalizarea Incintei I a acestui ansamblu monument istoric, în scopul valorificãrii potentialului sãu turistic si cultural.
Investitia cuprinde consolidarea si reabilitarea zidurilor de piatrã, reabilitarea turnurilor, refacerea planseelor intermediare si a sarpantei din lemn, închiderea golurilor exterioare (usi si ferestre) cu tâmplãrie din lemn, realizarea iluminatului arhitectural, de sigurantã si festiv, instalarea unui sistem de supraveghere video si racordarea la utilitãti. Se va interveni pe o suprafatã de aproximativ 2.060 mp.
Este prevãzutã, de asemenea, digitizarea obiectivului de patrimoniu.
Proiectul vine în completarea celui implementat în cadrul POR 2007-2013 – „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetãtii Deva, monument al naturii si istoric cu valoare turisticã ridicatã din Municipiul Deva”.
Valoarea totalã a investitiei este de 23.154.195,52 lei, valoarea finantãrii nerambursabile fiind de 21.556.556,03 lei. Durata de implementare – 50 de luni.
Proiectul privind amenajarea grãdinii urbane din zona Zamfirescu – municipiul Deva prevede reconversia si refunctionalizarea unui teren degradat. Va fi creatã o nouã zonã verde, de aproximativ 3.400 mp, cu facilitãti de recreere pentru locuitorii orasului – spatii verzi, locuri de joacã, alei.
Valoarea totalã a investitiei este de 904.328,48 lei, din care 800.155,36 lei finantare nerambursabilã. Perioada de implementare este de 24 de luni.
În municipiul Hunedoara va fi reabilitatã, modernizatã si dotatã cu finantare europeanã Grãdinita cu Program Prelungit Nr. 1.
Astfel, imobilul din Piata Florilor nr. 1 bis (cu un regim de înãltime S+P+1E si 1.922 mp suprafatã  construitã desfãsuratã) va fi consolidat si reabilitat  termic, se vor reface finisajele si acoperisul tip terasã, va fi înlocuitã tâmplãria interioarã, se vor reabilita sistemul de încãlzire, de furnizare a apei calde si instalatia de  iluminat, vor fi create facilitãti pentru persoanele cu  dizabilitãti si locuri de joacã. Aproximativ 260 de copii se vor bucura de o  grãdinitã reabilitatã, cu dotãri moderne.
Valoarea totalã a proiectului este de 5.382.947,46 lei, din care 5.275.288,50 lei nerambursabili. Durata de implementare – 20 de luni.

Advertisements