Ministerul Energiei vrea un studiu care sã arate progresul în domeniul energiei regenerabile

Ministerul Energiei a comandat un studiu reprezentând Raportul de progres al României privind promovarea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru anii 2017 si 2018. 45.000 de lei alocã ministerul pentru întocmirea raportului.
“Raportul reprezintã un document complex, cu o cantitate mare de date cu privire la sectoarele de producere  de energie din surse regenerabile, energie electricã, transport, încãlzire si rãcire, disponibilitatea si utilizarea rationalã în scop energetic a resurselor din biomasã, pretul de comercializare al terenurilor asociate cu intensificarea utilizãrii biomasei si schimbãrile în ceea ce priveste utilizarea terenurilor pe teritoriul României. Toate acestea asociate cu utilizarea altor forme de energie din surse regenerabile, dezvoltarea si utilizarea în comun a biocarburantilor produsi din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine alimentarã si material ligno-celulozic de origine nealimentarã necesitã corelarea datelor cu cele din PNAER”, aratã documentul Ministerului Energiei.
Potrivit Comisiei Europene, o utilizare crescutã a energiei din surse regenerabile este esentialã pentru a se reduce atât emisiile de gaze cu efect de serã din UE, cât si dependenta Uniunii  de combustibilii fosili si de importurile de energie,  contribuind astfel la securitatea aprovizionãrii acesteia cu energie. Mai mult, energia din surse regenerabile poate juca un rol important ca vector de  dezvoltare durabilã în zonele rurale. În cadrul auditului sãu, Curtea a constatat cã între politica în materie de energie din surse regenerabile si fondurile destinate sã faciliteze dezvoltarea durabilã existã sinergii posibile, dar acestea rãmân în mare parte nevalorificate. Politica UE privind energia din surse regenerabile nu stabileste în mod suficient de explicit conditiile propice pentru corelarea cu succes a energiei din surse regenerabile cu dezvoltarea ruralã. Finantarea specificã disponibilã pentru dezvoltarea ruralã ar putea juca un rol în atingerea obiectivelor privind energia din surse regenerabile stabilite la nivelul UE si la nivel national, dar statele membre nu au acordat întotdeauna prioritate proiectelor de energie din surse regenerabile care puteau contribui la dezvoltarea durabilã a zonelor rurale.
Cosmin BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.