Comisia Europeanã cere ca România sã elimine subventiile pentru carbune

România trebuie sã specifice toate subventiile din energie, în special cele pentru combustibilii fosili,  precum si planurile si actiunile pe care le are în vedere pentru a le retrage, se aratã în raportul de evaluare al Comisiei Europene a proiectului planului national integrate privind energia si clima (NECP).
România trebuie sã sustinã astfel de obiective prin mãsuri si politici adecvate si specifice, inclusiv cele dezvoltate în cooperare cu alte state membre UE, cum ar fi planul strategic european privind tehnologia energeticã (Planul SET), se aratã în raportul CE.
În raport se mentioneazã cã România trebuie sã-si extindã analiza asupra necesitãtilor de investitii si a riscurilor furnizate de obiectivele strategiei sale energetice, pentru a putea avea o privire generalã de ansamblu a necesitãtilor de investitii în vederea atingerii obiectivelor planului sãu national integrat de energie si climã. Tara noastrã trebuie sã furnizeze o evaluare generalã a surselor pentru acea investitie, inclusiv finantarea adecvatã la nivel national, regional si al UE.
Comisia Europeanã remarcã faptul cã existã o “tensiune” între obiectivul UE de decarbonizare si alegerea Guvernului român de a continua  productia de energie pe bazã de cãrbune dupã 2030. Tinând cont de impactul cresterii pretului la certificatele de carbon, precum si de competitivitatea scãzutã a cãrbunelui, dar si de impactul poluãrii asupra sãnãtãtii publice, acest aspect contradictoriu trebuie discutat si fundamentat în planul final.
Deja mai mult de jumãtate din statele membre UE au anuntat cã vor renunta la energia pe bazã de cãrbune pânã în 2030 cel târziu. Cel mai recent anunt a venit din partea Slovaciei care va închide ultima termocentralã în 2023.
Totodatã, Comisia Europeanã recomandã cã România sã ia mãsuri pentru “a realiza o mai bunã integrare a aspectelor care asigurã o tranzitie justã si echitabilã, mai ales tinând seama de impactul social si de impactul asupra ocupãrii fortei de muncã, prin enumerarea unor mãsuri si calendare mai concrete pentru rezolvarea problemei sãrãciei energetice, în conformitate cu cerintele prevãzute în Regulamentul (UE) 2018/1999. A discuta nevoile si mãsurile legate de schimbãrile structurale pe care le implicã tranzitia la o energie curatã în regiunile monoindustriale, precum cele care depind de industria cãrbunelui sau de alte sectoare energointensive”.
Cosmin BACIU

Advertisements

3 comentarii la „Comisia Europeanã cere ca România sã elimine subventiile pentru carbune

 • 20 iunie 2019 la 20:32
  Permalink

  Termocentrala Paroseni indeplineste toate normele de mediu , nu polueaza . SUA , Rusia . China , … ei nu polueaza planeta , ca folosesc carbune ???

 • 20 iunie 2019 la 23:09
  Permalink

  Romania e in UE, nu in Rusia, nici in China, nici in SUA si la fel ca toate statele din UE trebuie sa respecte regulile UE.
  Termocentrala Paroseni e conformata la cerintele de mediu, dar produce energia electrica la costuri mult (foarte mult) peste preturile din piata. Investitii total neeconomice, fara perspective.

 • 20 iunie 2019 la 23:33
  Permalink

  paroseni si mintia trebuie trecute urgent pe gaz ,pana atunci inchise

Comentariile sunt închise.