Vot important pentru reabilitarea Casei de Culturã din Hunedoara

Miercuri, în sedinta extraordinarã a Consiliului Judetean Hunedoara, a fost adoptat proiectul de hotãrâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea Casei de Culturã din Municipiul Hunedoara.
„Votul dat astãzi de consilierii judeteni aprobând documentatia tehnico-economicã si indicatorii tehnico-economici conduce spre urmãtoarea fazã a  acestui obiectiv: scoaterea la licitatie a proiectãrii si executiei lucrãrilor  propuse”, a declarat Costel Avram, administratorul  public al judetului Hunedoara.  Principalele investitii propuse vizeazã refacerea  finisajelor exterioare, amenajarea spatiului în care va functiona Biblioteca Municipalã si amenajarea subsolului clãdirii cu destinatia adãpost de apãrare civilã.  De asemenea, sunt vizate refacerea instalatiilor de sigurantã la incendiu, a celor de climatizare si ventilare, realizarea instalatiilor de mecanica scenei si de sonorizare la sãlile de spectacole, refacerea finisajelor interioare, înlocuirea ferestrelor si usilor, modernizarea birourilor si grupurilor sanitare, revizuirea instalatiei electrice si de  iluminat, procurarea si montarea scaunelor pentru sala de la etaj si  procurarea de noi draperii pentru  lateralele sãlilor de spectacole.  Valoarea totalã a investitiei este de 17.093.525,54 lei (cu TVA), iar durata de realizare este de 24 de luni.
Biroul de presã

Advertisements