Peste 16.000 de lei pentru un studiu privind închiderea gropii de gunoi de la Vulcan

16.806 de lei alocã autoritãtile locale de la Vulcan pentru întocmirea unui studiu pentru închiderea gropii de gunoi de pe raza localitãtii. Edilii au comandat un studiu geotehnic si hidrogeotehnic pentru  “închidere groapã de gunoi (2 foraje de 6 m fiecare si douã penetrãri dinamice, prelevarea probelor (cca 6 probe), analiza acestora în laborator, investigatii geofizice si elaborarea studiului geotehnic si hidrogeotehnic, verificarea acestuia, dislocare instalatie si cazare)”.
O firmã din Târgu Jiu, judetul Gorj va efectua studiul comandat de autoritãtile locale din Vulcan. Groapa de gunoi de la Vulcan a detinut autorizatia de functionare pânã în iulie 2016. În anul 2017, edilii au reusit sã facã schimb de terenuri cu Complexul Energetic Hunedoara, asta dupã ce groapa de gunoi s-a extins si pe suprafata de teren detinutã de CEH.
“Pentru obtinerea finantãrii este necesar ca întreaga suprafatã  ocupatã de groapã de deseuri sã apartinã domeniului public al municipiului Vulcan. Pentru realizarea acestui lucru, s-a gãsit solutia schimbului de terenuri, prin care Consiliul Local oferã Complexului Energetic Hunedoara S.A. o suprafatã egalã cu cea pe care este extinsã groapa de deseuri, în zona minei Paroseni. Consilierii au aprobat acest proiect de hotãrâre cu unanimitate. Reprezentantii Primãriei au obligatia depunerii la Ministerul de resort pânã la sfârsitul acestei sãptãmâni a documentelor necesare clarificãrii situatiei terenului aflat în discutie”, arãta informarea Primãriei Vulcan, din luna iulie a anului 2017.
Autoritãtile locale din Vulcan încearcã sã obtinã fonduri pentru a închide si ecologiza groapa de gunoi. În acest sens, s-au mai fãcut demersuri, iar la sedinta Consiliului Local a fost aprobatã nota conceptualã si tema de proiectare pentru investitia „Documentatie tehnico-economice  pentru  închidere ecologicã a depozitului neconform de deseuri din municipiul Vulcan”.
“În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al  documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, pentru realizarea investitiei ”Documentatie tehnico-economice pentru  închidere ecologicã a depozitului neconform de deseuri din municipiul Vulcan”, este necesarã elaborarea si aprobarea atât a Notei Conceptuale cât si a Temei de proiectare. Nota conceptualã este documentatia întocmitã de beneficiarul investitiei în scopul justificãrii necesitãtii si oportunitãtii realizãrii unui obiectiv de investitii, finantat total sau partial din fonduri publice .Prin nota conceptualã se evidentiazã datele preliminare  necesare implementãrii obiectivului de investitii propus si se prezintã informatii cu privire la estimarea suportabilitãtii investitiei publice. Continutul cadru al Notei conceptuale este prevãzut în Anexa nr. 1 la H.G. 907/2016”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan. România riscã sã fie amendatã de Comisia Europeanã pentru neînchiderea gropilor de gunoi neconforme.
Cosmin BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.