ApaServ a obtinut sume importante din vânzarea certificatelor verzi

Societatea de apã din Valea Jiului nu vinde doar apa, ci si energie electricã. În anul 2018, ApaServ Valea Jiului a injectat în sistemul energetic 1966 Mwh, respectiv 4.061 certificate verzi.
Cele trei microhidrocentrale detinute de Apã Serv Valea Jiului SA i-au asigurat independenta energeticã. Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani detine în administrare trei microhidrocentrale, respectiv MHC Valea de Pesti, MHC Polatiste si MHC Brazi, care au produs si livrat energie electricã în SEN conform licentei de producere si comercializare energie electricã.
“Cifra de afaceri înregistratã de SC ApaServ Valea Jiului SÃ Petrosani în anul 2018 este în valoare de 23.049.109 lei cu 1.251.460 lei mai mare fatã de anul 2017. Veniturile din exploatare sunt în  valoare de 24.865.791 lei, cu 748.885 lei mai mare  fatã de anul 2017. Veniturile din vânzarea productiei  (…) la 31 decembrie 2018 sunt compuse din  venituri din activitatea de bazã (97,7% din cifra de afaceri) -22.511.579 lei; venituri din activitãti diverse (2,3% din cifra de  afaceri) – 525.729 lei; venituri din chirii – 11.801 lei. Veniturile financiare sunt cu 794.800 lei mai mari decât cele înregistrate în anul 2017 ca urmare a vânzãrii stocului de certificate verzi”, aratã raportul SC ApaServ Valea Jiului.
Potrivit raportului, cantitatea totalã de energie electricã a  fost vândutã pe piata centralizatã a contractelor bilaterale în cantitate fermã orarã la pretul de 80 lei/MWh, piata fiind organizatã în cadrul operatorului pietei de energie electricã OPCOM.

Pe lângã contravaloarea energiei electrice tranzactionatã pe piata de energie electricã,  societatea a mai  beneficiat de schema de sustinere pentru producãtorii E-SRE, legal stabilitã de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu  valoarea de tranzactionare minim 134,3021 lei/ certificat verde în perioada ianuarie noiembrie. În luna decembrie, ApaServ a obtinut suma de 136,8129 lei/certificat verde.
Cosmin BACIU

Advertisements