3,28 % – rata somajului înregistrat în evidentele AJOFM Hunedoara în luna aprilie 2019

La sfârsitul lunii aprilie 2019, în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara erau înregistrati 5.798 someri (din care 2.953 femei), rata  somajului fiind de 3,28 %.
Comparativ cu luna precedentã, când rata somajului a fost de 3,53 %, în aceastã lunã acest indicator a înregistrat o scãdere de 0,25 pp.
Din totalul de 5.798 persoane înregistrate în evidentele AJOFM Hunedoara, 2.730 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3.068 erau someri neindemnizati. În ceea ce priveste mediul de rezidentã, 1.905 someri provin din mediul rural si 3.893 sunt din mediul urban.Somerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul somerilor înregistrati în evidentele AJOFM Hunedoara 27.03 %, urmat de cei cu studii liceale 24.6 %, iar 19.5 % au absolvit învãtãmântul  profesional sau scoli de arte si meserii. Somerii fãrã studii si cu nivel de studii primare reprezintã 17.7 % din totalul somerilor  înregistrati, cei cu studii superioare sunt 9.14 %, iar cei cu învãtãmânt postliceal sunt 2.03 %.
Structura somerilor înregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintã astfel: 1.019 persoane foarte greu ocupabile, 3.805 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane usor ocupabile.  Încadrarea într-o categorie  de ocupabilitate se realizeazã cã urmare a activitãtii de profilare a  persoanelor înregistrate în evidentele AJOFM. Informatii detaliate despre structura somajului la nivelul judetului Hunedoara sunt afisate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.

Advertisements