O primãrie din Valea Jiului cautã director

Primãria municipiului Vulcan face angajãri. Mai exact este vorba de un post de director pe care administratia localã l-a scos la concurs. La Vulcan se cautã director la Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat.
Sunt anumite conditii specifice pe care candidatii trebuie sã le îndeplineascã, si anume conditiile sã detinã studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã în domeniul stiintelor ingineresti; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice, în conditiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice:  minimum 7 ani.
Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primãriei pânã la data de 05.06.2019, ora 16 00 Concursul se va desfãsura la sediul Primãriei Municipiului Vulcan. Astfel, proba scrisã va avea loc în data 18 iunie 2019, ora 11 00, iar data si ora interviului se vor stabili de cãtre comisia de  examinare.
Cosmin BACIU

Advertisements