Între 50.000 si 215.000 de lei sunt pusi la dispozitia petrilenilor

Petrilenii pot obtine bani de la Primãrie. Este vorba de acordarea de finantare nerambursabilã, din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociatiilor pe ramurã de sport judetene, din Orasul Petrila care initiazã si organizeazã programe sportive de utilitate  publicã si pentru activitãtile culturale organizate pe raza orasului Petrila
Finantãrile se pot  acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fãrã scop patrimonial, asociatii ori fundatii constituite potrivit legii, care activeazã în folosul comunitãtii orasului Petrila si propun desfãsurarea unor actiuni sau programe care sã  contribuie la interesul public local al orasului Petrila în domeniile specificate în Programul Anual al finantãrilor nerambursabile.
“Suma totalã alocatã proiectelor: 215.000 lei, din care pentru activitãti sportive 165.000 si 50.000 lei pentru activitãti culturale, aprobate  conform programului  anual al finantãrilor  nerambursabile de la  bugetul local al orasului Petrila, pentru activitãti non-profit de interes  general, aferent anului 2019”, aratã autoritãtile locale de la Petrila.  Finantarea se poate  acorda numai pentru cheltuieli de pregãtire (cantonamente/pregãtire), pentru participare (taxe închiriere teren/sala, transport, cazare, masa), pentru  achizitionare de (echipament sportiv, costume nationale,etc.) sau pentru organizarea de competitii/ spectacole oficiale (turnee finale, turnee internationale, etc.), în limita fondurilor existente. Nu se acordã finantare pentru salarii, cheltuielile de regie.
Cosmin BACIU

Advertisements