Paza de la SUP încurcatã în faza contestatiilor

Paza Spitalului de Urgentã din Petrosani s-a încurcat la faza contestatiilor. O firmã din judetul Ialomita a contestat contractul scos la licitatie de conducerea unitãtii medicale din Petrosani, numai cã  solicitarea i-a fost respinsã.

Prin contestatia înregistratã la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor depusã de SC RINO GUARD SRL, cu sediul social în  Amara, judetul Ialomita, si adresa de corespondentã în Slobozia împotriva comunicãrii rezultatului procedurii nr. 8439/19.04.2019, emisã de SPITALUL DE URGENTÃ PETROSANI, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, judetul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantã, în cadrul procedurii simplificate, desfãsuratã online, organizatã în vederea atribuirii contractului, având ca obiect „Contract prestãri servicii de pazã”, s-a solicitat Consiliului admiterea contestatiei si, pe cale de consecintã, anularea rezultatului procedurii, precum si a tuturor actelor subsecvente care au stat la baza emiterii acestuia, si obligarea autoritãtii  contractante la adoptarea de mãsuri de remediere, constând în evaluarea  ofertelor financiare ale celorlalti ofertanti, având în vedere cã oferta admisã a fost declaratã câstigãtoare, fãrã a se analiza temeinic propunerea financiarã, care nu justificã pretul neobisnuit de scãzut  ofertat si nu respectã reglementãrile din domeniul raporturilor de muncã (salariu minim pe economie, sporuri obligatorii, contributii). Contestatia societãtii a fost respinsã de Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor.
“Respinge contestatia formulatã  de SC RINO GUARD SRL, în  contradictoriu cu SPITALUL DE URGENTÃ PETROSANI, pentru neconstituirea cautiunii”, aratã CNSC.  456.768 de lei este valoarea  contractului “de achizitie publicã are ca obiect achizitionarea de servicii de pazã pentru obiectivele exterioare si  interioare, locuri cu risc de producere a actelor de violentã sau de tulburare a linistii si ordinii publice si care necesitã prezenta umanã pentru luarea rapidã a deciziilor în caz de fortã majorã.”
Cosmin BACIU

Advertisements