Noi mãsuri ale Consiliului Judetean pentru functionarea asociatiei care se ocupã de maidanezii judetului

Consiliul Judetean Hunedoara si mai multe primãrii din judet au încheiat un acord privind aprobarea unor mãsuri pentru functionarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã ”Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân” .
Obiectul prezentului contract de asociere este stabilirea drepturilor si obligatiilor pãrtilor asociate, în vederea realizãrii în comun a activitãtilor si serviciilor publice de gestionare a câinilor fãrã stãpân. Documentul a fost aprobat la nivelul institutiei judetene.
“Scopul declarat al asocierii este gestionarea si administrarea în comun a activitãtilor si  serviciilor publice de ocrotire si gestionare a câinilor fãrã stãpân, a serviciilor de ecarisaj, a serviciilor de incinerare a deseurilor  animaliere, si a altor activitãti colaterale acestora, precum si finantarea în comun a realizãrii acestor activitãti si servicii. Scopul comun derivã din necesitatea de a rezolva problema câinilor fãrã stãpân existentã la nivelul fiecãrui UAT, printr-un singur operator creat în acest scop”, aratã Consiliul Judetean Hunedoara.
Serviciile publice de gestionare a animalelor/câinilor fãrã stãpân organizate la nivelul UAT-urilor cuprind  capturarea câinilor fãrã stãpân pe baza unor planuri de actiune; capturarea câinilor fãrã stãpân pe baza reclamatiilor cetãtenilor sau institutiilor;  îngrijirea câinilor capturati în  adãposturi în vederea adoptiilor sau revendicãrilor; efectuarea de tratamente medicale si sterilizãri pentru animalele adoptate;  promovarea prin mijloace media a adoptiilor, adoptiilor la distantã, adoptiilor internationale si a revendicãrilor, cât si a legislatiei în vigoare privind regimul câinilor cu sau fãrã stãpân; organizarea de târguri de adoptie, precum si  participarea la alte evenimente de acest gen, organizate de alte  asociatii; colaborarea cu alte asociatii si O.N.G.-uri care desfãsoarã activitãti cu specific asemãnãtor, în vederea realizãrii adoptiilor de câini, potrivit reglementãrilor legale aplicabile în vigoare; eutanasierea animalelor în  conditiile legii, pe baza aprobãrilor primite de la reprezentantii primãriilor, cu respectarea  legislatiei în materie; prestarea de servicii publice de ecarisaj, cu respectarea tuturor reglementãrilor legale aplicabile. La nivelul Judetului Hunedoara se organizeazã activitatea/serviciul de incinerare si neutralizare a deseurilor animaliere, sau altele asimilate acestora. Aceastã  activitate/serviciu public, va respecta toate prevederile legale în materie, privind autorizarea si functionarea, inclusiv reglementãrile privind protectia mediului aplicabile.
Cosmin BACIU

Advertisements