Cercetãtorii de la INCD INSEMEX, implicati într-o serie de proiecte nationale si europene

Asa cum a promis în 2018, INCD INSEMEX îsi continuã activitatea de cercetare în 2019, fiind deja parte a anumitor consortii internationale precum si bucurându-se de o implicare

importantã în proiecte europene, dintre care dorim sã amintim:
Alãturi de partenerii de la compania GEP Grecia si împreunã cu alte organizatii cu profil tehnic si de consultantã din Turcia, Austria si Grecia, INSEMEX a fost inclus în douã consortii care si-au manifestat interesul de participare la douã licitatii pentru oferirea de servicii de asistentã tehnicã autoritãtilor din Turcia, prin intermediul Instrumentului de  asistentã pentru  preaderare la UE (IPA) al Comisiei Europene.
Potrivit directorului general al INCD  INSEMEX Petrosani, Artur Gãman, în urma depunerii Expresiei de Interes (EoI) pentru participarea la licitatia organizatã pentru oferirea de asistentã tehnicã pentru îmbunãtãtirea nivelului de securitate si sãnãtate în muncã în special în sectorul minier, consortiul din care face parte  INSEMEX a fost selectat pe listã scurtã si a depus mai departe propunerea tehnicã si financiarã spre evaluare. Cea de-a doua procedurã de licitatie se aflã în faza incipientã de evaluare a Expresiilor de Interes (EoI) si face referire la furnizarea de asistentã tehnicã pentru consolidarea capacitãtii de formare si cercetare a Centrului de Formare si Cercetare Socialã în Muncã – CASGEM.
“Ne bucurãm de asemenea de colaborãri fructuoase cu autoritãti din Danemarca si Belgia, acestea apelând la serviciile noastre de testare articole pirotehnice  prelevate de pe piata lor, testãri care vor începe chiar cu luna aceasta la Poligonul nostru”, spune Artur Gãman.
 Pe plan national…
…INCD INSEMEX Petrosani este angrenat în alte douã proiecte extre de importante, dupã cum urmeazã: ”Sistem integrat pentru interventie rapidã la incidente / CBRNE” cu urmãtoarea componentã a consortiului: Institutia coordonatoare Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizicã Materialelor – INCDFM; Parteneri: P1 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizicã si Inginerie Nuclearã “Horia Hulubei”- IFINA – HH; P2 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minierã si Protectie Antiexplozivã – INSEMEX; P3 – SC EXATEL SRL. Proiectul se va finaliza în 30 septembrie 2020 si are prevãzute 4 etape.
Un alt proiect este “Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicatii în securitate societalã / TESTES” si are urmãtoarea componentã a consortiului: Institutia coordonatoare Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – INCFLPRA; Parteneri: P1 – Universitatea Politehnicã din Bucuresti UPB; P2 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minierã si Protectie Antiexplozivã – INSEMEX; P3 – Universitatea din Craiova.
În ceea ce priveste expertizele tehnice, pânã la ora actualã, INSEMEX are în desfãsurare un numãr de 12 expertize solicitate de autoritãtile statului pentru elucidarea cauzelor mecanismelor de producere a unor evenimente de naturã pirogenã.
Si în ceea ce priveste achizitiile majore si importante pe anul 2019, INCD INSEMEX Petrosani a reusit achizitionarea unui Laborator mobil de mediu, echipat cu aparaturã de monitorizare calitate aer.
“Acest auto laborator are ca scop monitorizarea si cuantificarea nivelului de poluare din mediul înconjurãtor si ajutã în special la deplasarea rapidã în teren pentru efectuarea de mãsurãtori si estimarea concentratiilor de poluanti (determinarea concentratiilor de O2, hidrocarburi, odorizanti, pulberi si gaze din mediul înconjurãtor precum si conditiile de microclimat din arealul analizat).
Dotarea laboratorului mobil cu aparatura de ultima generatie va permite prelevarea simultanã a mai multor probe având sistem de geolocatie pentru identificarea coordonatelor punctelor de prelevare, precum si transmiterea datelor obtinute prin sisteme wireless. Pentru a asigura un nivel de dotare  comparativ cu cel din tãrile U.E. si a rãspunde nevoilor de multidisciplinaritate a cercetãrii de mediu, prin proiect a fost prevãzutã achizitionarea de echipamente CD / aparaturã de  laborator complexe, de ultimã generatie”, spune Artur Gãman, director general INCD INSEMEX Petrosani.
Marius Mitrache

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.