Luna mai, luna promovãrii economiei sociale

Luna mai este luna promovãrii economiei sociale si este dedicatã organizãrii diferitelor evenimente sau  actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea localã si cetãtenia activã, cooperarea si solidaritatea socialã.
Acest sector, reglemetat de Legea nr. 219/2015 privind economia socialã, are ca obiective cresterea calitativã si cantitativã a ocupãrii, prin crearea de locuri de muncã pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de insertie si a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de insertie care asigurã mãsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sãu mediu pentru integrare treptatã pe piata muncii în economia realã, sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului social.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitãtile economiei sociale desfãsoarã, în principal, urmãtoarele activitãti de interes general:
– producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrãri care contribuie la bunãstarea comunitãtii sau a membrilor acesteia;
– promovarea cu prioritate a unor activitãti care pot genera sãu asigurã locuri de muncã pentru încadrarea persoanelor apartinând grupului vulnerabil;
– dezvoltarea unor programe de formare profesionalã dedicate persoanelor din grupulvulnerabil;
– dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitãtii de insertie pe piata muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Atestarea întreprinderilor sociale si certificarea întreprinderilor sociale de insertie sunt gratuite si se realizeazã de cãtre Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã prin agentiile judetene, respectiv Agentia Muncipalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Bucuresti.
Situatia întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcã se regãseste în Registrul Unic de Evidentã a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro/upload/4279/Extras_Registru_MARTIE_2019.pdf, care se actualizeazã lunar.
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã, va desfãsura, la nivel national, prin intermediul institutiilor subordonate, actiuni de tipul mese rotunde/seminarii, întâlniri, prin care sã se asigure cadrul de dialog între specialistii din domeniu, factori interesati (reprezentanti ai ONG, ai angajatorilor si ai www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT autoritãtilor locale) care pot sprijini dezvoltarea acestui sector si va emite comunicate de presã sau organiza conferinte de presã.
Pentru o mai bunã întelegere a economiei sociale si a precedurilor de atestare si certificare a întreprinderilor sociale / întreprinderilor sociale de insertie pot fi accesate link-urile: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala, https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&categ=4&subcateg=6&page=0
Evenimentele organizate în luna mai vor aduce în atentie prevederile legale referitoare la domeniul economiei sociale si vor facilita dialogul la nivel local pentru dezvoltarea acestui sector.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.