Proiect derulat de politistii hunedoreni în scolile din judet

 

Politistii hunedoreni în parteneriat cu profesorii din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara au lansat proiectul comun: „Politistii si dirigintii previn delincventa juvenilã”.
Proiectul va fi implementat în 106 unitãti scolare din judet, în perioada aprilie-decembrie 2019. Actiunea urmãreste prevenirea unor manifestãri ce pot afecta mediul scolar, precum: bullying-ul, violenta în scoalã, consumul de stupefiante, traficul de persoane, criminalitatea on line, abuzurile sexuale asupra minorilor, violenta domesticã ori educatia rutierã. ”Politistii au sustinut o sesiune de informare a cadrelor didactice, în scopul promovãrii eficiente a mesajelor preventive anti-victimale în rândul elevilor hunedoreni. În cadrul sesiunii de informare, au fost prezentate o serie de materiale informative (…), care au fost oferite profesorilor diriginti pentru a le folosi pe parcursul anului scolar, în cadrul orelor de dirigentie si la sedintele cu pãrintii, pentru informarea elevilor din toate ciclurile scolare de la nivelul primar, la cel gimnazial si liceal, precum si a pãrintilor/tutorilor legali. Materiale (video, text, audio si expuneri PowerPoint) contin informatii despre promovarea cadrului legislativ în privinta minorilor, a rãspunderii penale, prevenirea bullying-ului, a violentelor scolare, a consumului de stupefiante, a traficului de persoane, a criminalitãtii informatice, a abuzurilor sexuale asupra minorilor, a violentei domestice si informatii de educatie rutierã, educatie juridicã si promovarea non-discriminarii si a egalitãtii de sanse.”, informeazã IPJ Hunedoara.
În cadrul proiectului partenerial, politistii de proximitate din mediul urban si cei din cadrul Posturilor Comunale de Politie vor realiza activitãti preventive la orele de dirigentie, în perioada aprilie-iunie 2019 si septembrie – decembrie 2019.
Maximilian Gânju

Advertisements