Aqualand Deva a rãmas fãrã autorizatie de mediu

Complexul Aqualand Deva a rãmas fãrã autorizatie de mediu, ca urmare a unei decizii irevocabile pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia. Actiunea în instantã  fost formulatã de un grup de oameni care locuiesc în zona complexului acvatic, care au reclamat, în principal, zgomotul foarte mare produs de statia de cogenerare a Complexului Aqualand.

În proces a intervenit ?i Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, iar Curtea de Apel Alba Iulia le-a dat câ?tig de cauzã.

„În anul 2010, Primãria Deva a terminat lucrãrile ?i a pus în functiune un complex de agrement tip “AquaLand” situat în ora?ul Deva, aceasta fiind ?i proprietarul instalatiei. Incinta complexului, în suprafatã totalã de 10.000 de mp, cu bazine de înot, restaurante ?i terase, este o sursã permanentã ?i masivã de zgomot ?i vibratii pentru locuintele învecinate, aflate la numai 5 m distantã.

Cea mai problematicã instalatie a complexului este, însã, o statie de productie de energie  electricã ?i termicã în cogenerare, care produce un zgomot ce depã?e?te cu mult valorile admise în zonele rezidentiale”, au precizat reprezentantii ONG-ului mentionat. Aqualand Deva detinea autorizatie de mediu, emisã pentru instalatia de cogenerare în data de data de 3 decembrie 2009, dar reprezentantii CIDRM sustin cã proiectul complexului nu a trecut prin procedura de evaluare a impactului asupra mediului ?i a consultãrii populatiei.

Mai mult, conform PUG Deva, în zona în care este amplasat obiectivul sunt interzise constructiile în care se desfã?oarã activitãti poluante, producãtoare de noxe. Mai multi locuitori, proprietari ai caselor din zona de impact a instalatiei, au deschis o actiune în instantã împotriva Primãriei Deva, a APM Hunedoara ?i a titularului actual al autorizatiei de mediu, SC Aqualand Deva SRL, prin care au solicitat anularea autorizatiei de mediu eliberate de APM Hunedoara pentru statia de cogenerare a complexului. 

„Începând cu luna decembrie a anului 2009, eu ?i vecinii mei am depus numeroase sesizãri la toate autoritãtile locale competente privind faptul cã suntem deranjati de zgomotul, vibratiile ?i noxele eliberate în aer de instalatie, însã toate acestea au rãmas nerezolvate. Autoritãtile locale negau cã existã zgomot produs de statia de cogenerare ?i pentru mine a devenit o certitudine cã, pentru a ne rezolva problemele cauzate de abuzul acestor autoritãti, solutia era instanta de judecatã.

Cred cã orice cetãtean care se considerã nedreptãtit de consecintele care se rãsfrâng asupra lui în urma unor anumite decizii ?i acte emise de autoritãti publice ar trebui sã apeleze la instantele de judecatã. S-ar ajunge, astfel, la o atentie mãritã ?i din partea autoritãtilor publice atunci când emit acte cu posibil impact asupra populatiei”, a declarat domnul Sorin Lucaciu, initiatorul actiunii în instantã.CIDRM a intervenit în actiune în interesul reclamantilor, dar prima instantã, respectiv Tribunalul Hunedoara a respins actiunea. Reclamantii ?i asociatia au fãcut recurs împotriva hotãrârii primei instante, iar Curtea de Apel Alba le-a dat câ?tig de cauzã în dosarul 1216/97/2010.

„Vom monitoriza atent felul în care Primãria Deva, APM Deva ?i titularul actual al autorizatiei vor întelege sã respecte decizia pronuntatã de Curtea de Apel. De?i decizia ar trebui sã ducã la încetarea imediatã a functionãrii statiei de cogenerare a complexului, aceasta încã functioneazã, titularul autorizatiei sustinând cã este încã în curs de a identifica o solutie de oprire a sa”, a declarat Stefania Simion, director executiv al CIDRM. Primarul Devei, Petru Mãrginean, spune cã ia în calcul douã variante: “În acest caz existã douã solutii, fie încercãm sã obtinem autorizatia de mediu, fie vom opri Aqualand”

Carmen Cosman

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.