Organigrama Compartimentului Primire-Urgente Uricani, modificatã de alesii de la Lupeni

Autoritãtile locale de la Lupeni au decis modificarea organigramei Compartimentului Primire-Urgente-punct de lucru Uricani prin transformarea unor posturi în sensul cresterii pe functie.
Astfel, postul vacant de medic specialist Medicinã de Urgentã  a devenit post vacant de medic sef C.P.U.; cel  vacant de infirmierã s-a transformat în post vacant de brancardier, iar cel de farmacist din statul de functii Asigurãri sociale de sãnãtate a devenit  post vacant de farmacist – sef specialitatea farmacie clinicã.
Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeritã, modificarea organigramei s-a fãcut în urma solicitãrii conducerii Spitalului Municipal Lupeni.
“Urmare a unei adrese transmise de managerul Spitalului Municipal Lupeni am considerat cã putem da curs solicitãrii primite aprobând transformarea posturilor vacante în alte posturi vacante în vederea ocupãrii lor prin concurs. Întrucât prin aceste transformãri nu se modificã structura organizatoricã a Spitalului Municipal Lupeni având la bazã avizului conform acordat de Ministerul Sãnãtãtii aprobatã potrivit prevederilor Hotãrârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2018 si respectiv a Hotãrârii nr. 76/ 25 mai 2017 consider cã propunerea a putut fi avizatã favorabil”, a declarat Lucian Resmeritã.
Din punct de vedere legal, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, consiliul local are si atributii privind organizarea si functionarea institutiilor publice si serviciilor publice de interes local, care, în exercitarea acestor atributii, aprobã, la propunerea primarului, organigrama si statul de functii pentru institutiile publice si serviciile publice de interes local.
Dealtfel, art. 18 alin. (1) lit. „b” din Ordonanta de urgentã nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sãnãtãtii publice cãtre autoritãtile administratiei publice locale prevede competenta consiliilor locale de aprobare a propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul sãu de competentã, cu avizul conform al Ministerului Sãnãtãtii Publice iar prevederile art. 15 al Hotãrârii nr. 56/ 2009  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sãnãtãtii cãtre autoritãtile administratiei publice locale reglementeazã în acelasi sens.
Marius Mitrache

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.