Petrila 2008 pe ordinea de zi a Guvernului / Bursã specialã pentru copilul unui ortac decedat în 2008 la EM Petrila

Modificare de proiecte de Guvern. Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern exista un proiect de hotãrâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotãrârea Guvernului nr.1467/2008 privind acordarea unor mãsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008, la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara.

La patru ani de la explozie, Guvernul a primit de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a adresa prin care se soliicta acordarea de ajutor pentru un minor.

În urma exploziei care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a acordat sprijin financiar familiilor afectate, materializat prin H.G. nr..1467/19 noiembrie 2008. Prin aceastã hotãrâre MECTS, în calitate de coinitiator, atribuie burse speciale, pe durata scolarizãrii, unui numãr de 15 prescolari, elevi si studenti ai cãror pãrinti au decedat în urma exploziei. MECTS a primit de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale un memoriu din partea conducerii de la Scoala Generalã “I.D.Sârbu”, Petrila, judetul Hunedoara, prin care se solicitã bursã specialã conform H.G.Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008, pentru elevul Bâlbã Dacian Cristian, al cãrui tatã a fost rãnit în explozia de la Exploatarea Minierã Petrila si care a decedat în data de 24 noiembrie 2008, la scurt timp dupã aprobarea hotãrârii, mai sus amintitã. În consecintã, elevul Bâlbã Dacian Cristian a fost cuprins prin H.G. Nr. 145/2010 la pozitia 16 în „Lista cu copiii din familiile afectate de explozia de la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara, care beneficiazã de burse scolare speciale” din Anexa 2 a H.G.Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008.

Recent, MECTS a primit de la Ministerul Muncii, Familiei Si Protectiei Sociale un nou memoriu din partea conducerii de la Scoala Generalã “I.D.Sârbu”, Petrila, judetul Hunedoara, prin care se solicitã bursã specialã conform H.G.Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008, pentru copilul Bâlbã Rares Alexandru, fratele lui Bâlbã Dacian Cristian, care, începând cu anul scolar 2012-2013, va fi înscris la învãtãmântul prescolar.

Pentru rezolvarea acestei situatii, Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului înainteazã acest proiect de HOTÃRÂRE de completare a anexei nr. 2 a Hotãrârii Guvernului Nr. 1467 din 19 noiembrie 2008, privind acordarea unor mãsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008, de la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara, cu completãrile ulterioare, astfel încât copilul Bâlbã Rares Alexandru sã fie cuprins în Lista cu copiii din familiile afectate de explozia de la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara, care beneficiazã de burse scolare speciale, începând cu anul scolar 2012-2013.

Punerea în practicã a acestei initiative de instituire a bursei scolare speciale destinate prescolarilor, elevilor si studentilor ai cãror pãrinti au decedat în accidente miniere de muncã constituie o confirmare certã a interesului guvernului de stimulare si sustinere a accesului la educatie a elevilor români.

Identificarea si sustinerea acestor copii si tineri reprezintã o parte integrantã a politicilor educationale promovate de Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului si vizeazã aplicarea unor principii fundamentale: egalitate de sanse si dreptul la o educatie de calitate.

Materializarea unui astfel de demers se înscrie pe linia programelor de sprijin social preconizate si dezvoltate de Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului. Prezentul proiect de act normativ urmãreste acordarea unui sprijin financiar denumit bursa scolarã specialã copilului care solicitã sprijin în urmã decesului pãrintelui în explozia de la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara, începând cu anul scolar 2012-2013.

Începând cu anul scolar 2012-2013, suma necesarã acordãrii bursei scolare speciale pentru un copil din învãtãmântul prescolar, provenit din familiile care au suferit de pe urma exploziei de la Exploatarea Minierã Petrila, judetul Hunedoara, va fi finantatã de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului si va fi indexatã anual prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului.

Minorul, fiind încadrat în învãtãmântul prescolar va primi doar 180 de lei pe lunã, bursã specialã din partea Guvernului.

Raul IRINOVICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *