INSEMEX îsi îmbunãtãteste echipamentele

 

INSEMEX Petrosani cautã în permanentã sã îsi îmbunãtãteascã echipamentele de lucru. Pentru ca cercetãrile efectuate de cercetãtorii de la INSEMEX sã fie relevante, fãrã a exista posibilitatea ca acestea sã fie contestate, este nevoie de reactualizarea, permanentã, a echipamentelor.
Este o prioritate a conducerii INSEMEX Petrosani ca echipamentele sã fie de ultimã generatie. În acest sens, institutul de cercetare alocã 300.00 de lei pentru achizitionarea unui  echipament pentru determinarea sensibilitãtii la impact a explozivilor (energii de impact de la 0,25 J la 100 J) si accesorii specifice’’.
“Echipamentul este prevãzut cu un mecanism automat de ridicare pentru pozitionare, cãdere si colectare greutate de la distanta. Mecanismul de ridicare este operat de la distant prin ecranul sensibil la atingere al controlerului de la distanta; Echipamentul este prevãzut cu o fereastra de schimb a greutãtii de cãdere, pentru un schimb rapid, facil si în sigurantã a greutãtii de impact”, este una din caracteristicile echipamentului.
Utilizarea echipamentelor impune o pregãtire tehnicã adecvatã si cerinte de securitate deosebite, acesta se realizeazã numai de personalul de cercetare din INSEMEX. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv prioritar al strategiei institutului, premisã necesarã realizãrii unui nivel european competitiv în spatiul european al cercetãrii dupã aderarea României la Uniunea Europeanã. În acest sens una din prioritãti este si dotarea laboratoarelor cu aparaturã si echipamente de înaltã performantã, în limita fondurilor disponibile si atrase prin reinvestirea profitului obtinut din activitatea derulatã si fonduri bugetare atrase prin competitia de proiecte.
Cosmin BACIU

Advertisements