3 milioane pentru reabilitarea spitalului din Petrila

 

Autoritãtile locale de la Petrila vor implementa un proiect european  pentru modernizarea clãdirii spitalului. Sectia exterioarã a Spitalului de Urgentã din Petrosani este inclusã într-un  program de eficientizare energeticã. Banii europeni, cei 3 milioane de lei, vor fi folositi pentru modernizarea  infrastructurii unitãtii medicale. În prezent, risipa energeticã se ridicã la sute de mii de lei, lunar.  “Spitalul este o clãdire foarte veche, consumul de energie este foarte mare, plãtim gaz undeva la 250 de milioane (lei vechi –n.r.) pe o lunã de iarnã si sper ca prin acest proiect sã reducem cheltuielile. Mai mult decât atât, vom reface toate  instalatiile sanitare si electrice care sunt foarte vechi”,  a declarat Vasile Jurca, primarul orasului Petrila.  La Centrul de Sãnãtate Multifunctionalã din orasul Petrila vor fi executate o serie de investitii în izolarea  termicã a fatadei si a planseelor, termo-hidroizolarea terasei, repararea acoperisului si a sistemului de colectare a apelor meteorice, reabilitarea instalatiei de distributie a agentului termic si apei calde/ modernizarea sistemului de încãlzire, înlocuirea instalatiei de iluminat, lucrãri de reparatii si consolidare a clãdirii. Este prevãzutã, de asemenea, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, din surse regenerabile – panouri solare termice si  electrice, pompe de cãldurã, centrale  termice pe biomasã. Valoarea totalã a proiectului este de 3.474.168,52 lei, din care valoarea finantãrii nerambursabile este de 3.018.532,54 lei.  Perioada de  implementare este de 22 de luni.
Monika BACIU

Advertisements