În grija cui rãmân copiii cu pãrintii plecati în strãinãtate?

Institutii cu organigrame stufoase care paseazã îsi paseazã reciproc responsabilitãtile. Cam asa se prezintã situatia în cazul copiilor ai cãror pãrinti sunt  plecati în strãinãtate.  Autoritatea Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) este una din institutiile aflate în subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
“ANPDCA îi revin  obligatii similare oricãrei alte autoritãti centrale, respectiv rolul de  reglementare a domeniului, de formulare a politicilor si strategiilor în domeniu, monitorizarea modului în care pe teritoriul national institutiile sau autoritãtile asigurã respectarea  drepturilor copilului, în  conformitate cu prevederile legislatiei nationale în domeniu. În acelasi timp, trebuie precizat cã ANPDCA reprezintã autoritatea centralã, de la nivel national, în timp ce la nivel local (…) responsabilitatea  asigurãrii protectiei  copilului revine autoritãtilor de la nivel local, respectiv Directiei Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului la nivel judetean si Serviciului Public de Asistentã Socialã la nivelul fiecãrei unitãti administrativ teritoriale„, aratã Ministerul Muncii, Familiei si Justitiei Sociale.  Din acest punct se paseazã responsabilitãtile. Autoritatea nationalã nu mai are nicio responsabilitate în ceea ce priveste copilul.
“Acestora (serviciilor locale de asistentã social –n.r.) le revine responsabilitatea desfãsurãrii activitãtilor de prevenire a separãrii copilului de familia sa respectiv de protejarea acestuia, în situatia în  care mentinerea în cadrul familiei natural nu mai este posibilã, prin instituirea unei mãsuri de protectie specialã”, mai aratã  ministerul.  Potrivit ministerului, în ceea ce priveste situatia copiilor cu pãrinti plecati la muncã în strãinãtate, este “de precizat cã interesul acordat de autoritãti  acestei categorii a fost unul semnificativ”.
Monika BACIU

Advertisements