Oficialii europeni, vizitã de lucru la Sistemul Integrat al Deseurilor

Oficialii europeni se aflã în vizitã de lucru în judetul Hunedoara. Acestia vor sã vadã modul în care functioneazã Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) în judetul Hunedoara
O delegatie condusã de domnul Ctibor Kocman, responsabil pe proiecte de mediu al DG Regio în cadrul Comisiei Europene din partea României, se aflã în aceste zile în judetul Hunedoara. Vizita este una de informare si vizeazã functionarea proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile a cãrui  implementare a fost încheiatã la sfârsitul anului 2018.
În cadrul vizitei de  informare, delegatia s-a întâlnit la sediul Consiliului Judetean Hunedoara cu presedintele Mircea Bobora, cu administratorul public Costel Avram, cu echipa care s-a ocupat de implementarea proiectului.  În cadrul discutiilor au fost punctati pasii urmati, faptul cã sistemul a devenit functional în termenul asumat prin  proiect, dar au fost amintite si problemele generate de perioada de mobilizare foarte scurtã pe care au avut-o la  dispozitie operatorii care  gestioneazã partea de colectare si transport a deseurilor cãtre deponeu. S-a discutat,  de asemenea, despre îmbunãtãtirile care pot fi aduse din mers, astfel încât sistemul sã functioneze fãrã cusur, cu beneficii reale pentru  comunitate si mediu. Delegatia are în program deplasãri la deponeul ecologic de la Bârcea Mare si la statiile de sortare si transfer a deseurilor care functioneazã în Valea Jiului.
“În cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Hunedoara, finantat prin Programul Operational Sectorial ,,Mediu” în baza  contractului încheiat cu Ministerul Mediului si Schimbãrilor Climatice în data de 04 martie 2014, au fost realizate urmãtoarele investitii:  achizitionarea unui nr. de aproximativ de 32.000 de echipamente de colectare (pubele, containere, compostoare individuale), pentru colectarea deseurilor pe 4 (patru) fractii – hârtie si carton, sticlã, restul de reciclabile si fractia biodegradabilã; Construirea unui centru de management al deseurilor în localitatea Bârcea Mare,  care cuprinde urmãtoarele facilitãti: depozit conform de deseuri, statie de tratare mecano, statie sortare; Construirea statiei de  sortare si a statiei de transfer în Petrosani; Închiderea depozitelor urbane neconforme din Aninoasa, Uroi – Rapoltul Mare, Hateg, Petrila, Lupeni, Cãlan, Hunedoara, Orãstie, Deva;  Drum de acces – DJ 700 la CMID Bârcea Mare; Drum de acces la Statia de Sortare si Transfer din Municipiul Petrosani”, aratã CJH. Valoarea totalã a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Hunedoara” la terminarea tuturor contractelor de servicii, furnizare echipamente si lucrãri de constructii a fost de 176.031.042, 93 lei,  fãrã TVA.
Monika BACIU

Advertisements