Petre Drãgoescu este directorul general al Societãtii Nationale Închideri de Mine Valea Jiului

Vineri, la CNH, a sosit decizia cu numirile conducerii noii Societãti Nationale Închideri de Mine Valea Jiului – director general si consiliul de administratie. Acestia au ca primã si majorã atributie înfiintarea si activarea noii entitãti economice, o premierã în România.

Vineri, 28 septembrie, la Compania Nationalã a Huilei Petrosani a sosit decizia  prin care directorul cu Securitatea si Sãnãtatea în Muncã din cadrul Companiei, Petre Drãgoescu, a fost desemnat pentru înfiintarea Societãtii Nationale Închideri de Mine Valea Jiului si numirea sa ca director general al acesteia.

Consiliul de administratie este format din Dumitru Bãrãscu, director în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,  Petre Drãgoescu, Radu Sorin, Alina Cârstoiu si Gheorghe Bobar.

Petre Drãgoescu are o misiune grea, respectiv trebuie sã înfiinteze noua societate, iar consiliul de administratie va trebui sã-l sustinã si sã decidã, devenind astfel un consiliu fondator. De ce misiune grea? Pentru cã preluarea exploatãrilor miniere neviabile si formarea altei entitãti economice este o premierã în România si ca urmare, nu exisatã un model si se cautã metologii de lucru si de armonizare a legislatiei.

Directorul general al CNH, Nicolae Drãgoi, a precizat cã nu se aplicã aceleasi legi ca în cazul divizãrii unei societãti, drept pentru care ministerul si noul director general conlucreazã pentru a gãsi si stabili în amãnunt cum se va proceda. Este vorba de cei circa 2450 salariati care trebuie trecuti la noua companie. Acestora, trebuie sã li se facã lichidarea, sã fie angajati în societatea respectivã, sã li se facã instructajul si sã fie repartizati la noile locuri de muncã cu atributiile aferente. Timp de circa trei luni, salariatii astfel preluati vor beneficia de prevederile Contractul Colectiv de Muncã al CNH, dupã care se va negocia alt contract specific activitãtii.

Petre Drãgoescu a precizat la rândul sãu cã este pentru prima datã când se înfiinteazã o societate prin preluarea activelor neviabile dintr-o companie, iar pentru aceasta trebuie sã existe legislatie. Ca urmare, spune noul director general al viitoarei Societãti Nationale, vor trebui amendate câteva legi, Codul Muncii – pentru cã situatia transferãrii salariatilor în acest caz este ineditã, OUG 54- privind contractele de concesiune etc.

”Cel mai probabil se va emite un act normativ, o Ordonantã de Urgentã, care sã permitã preluarea si demararea din mers a activitãtii. De exemplu nu se poate face într-o singurã zi angajarea salariatilor, dosarul medical, instructajul si tot ce implicã preluarea resursei umane, plus celelalte drepturi” – a precizat Petre Drãgoescu.

De precizat cã pregãtirea acestei pleuãri a fost încheiatã de CNH la data de 1 august 2012.

Societatea Nationalã Închideri de Mine Valea Jiului se va naste ca urmare a deciziei, din 2010, a Uniunii Europene privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune pânã în 2018. Astfel, s-a stabilit ca mina Petrila sã fie închisã pânã la sfârsitul anului 2015, iar celelalte douã, Uricani si Paroseni, pânã la sfârsitul anului 2017.

Ileana Firtulescu

Advertisements

2 comentarii la „Petre Drãgoescu este directorul general al Societãtii Nationale Închideri de Mine Valea Jiului

  • 1 octombrie 2012 la 23:03
    Permalink

    criminal de oameni criminal de institutii

  • 2 octombrie 2012 la 06:59
    Permalink

    Dar ,,talpa iute”nu trebuia sa fie la pensie?!!!!!!!!!

Comentariile sunt închise.