Cercetarea din mediul academic nu primeste fonduri

 

Universitatea din Petrosani este partener în cadrul unui program international de cercetare. Coordonatorul de proiect este Academia de Mine din Freiberg – Germania. Este singurul mod în care universitatea poate beneficia de fonduri pentru cercetare.
Bugetul alocat educatiei este mai bun fatã de anii trecuti. Nu acelasi lucru se poate spune si despre partea de cercetare. În timp ce ministerele de resort alocã bani pentru plata salariilor si a diferitelor utilitãti, nu se alocã nici mãcar un leu pentru partea de cercetare din mediul academic. Astfel, reprezentantii Universitãtii din Petrosani trebuie sã gãseascã alte alternative pentru a participa la astfel de proiecte.
“Bugetul alocat educatiei este mai bun decât cel  alocat anul trecut. Ni s-a prezentat a fi un buget mai bun, dar în acelasi timp au crescut cu 10% salariile pentru cã la personalul didactic s-a adãugat un spor de stres si s-a mai adãugat o alocatie de hranã pentru tot personalul, care constã în douã salarii medii pe an. Ne mai gândim cã au crescut preturile la utilitãtisi atunci si aici vom avea cheltuieli suplimentare. Sperãm ca bugetul sã ne ajute în asa fel încât sã ne acoperim cheltuielile de personal si utilitare. Sper ca bugetul sã fie mai bun si sã ne permitã sã ne descurcãm”,  a declarat prof. Univ. dr. Ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii din Petrosani.  De-a lungul timpului, rectorii universitãtilor din tarã au solicitat un buget destinat activitãtii de cercetare. Solicitãrile acestora nu au fost însã ascultate de guvernanti. Astfel au fost identificate solutii de mijloc, prin care activitatea teoreticã sã fie sustinutã si de proiecte practice în  domeniul cercetrãrii.
“Bugetul alocat cercetãrii nu este generos nici în acest an. Noi, universitãtile, am tot cerut sã primim contracte de cercetare, precum institutele de cercetare nationale. Din pãcate, nu s-a reusit acest lucru si mai ales în  contextul în care Ministerul Cercetãrii nu are buget mai mare. Totusi, participãm la unele competitii nationale si internationale care sunt lansate pe cercetare si aproape în fiecare an am câstigat câteva proiecte. Acum, am câstigat un nou proiect de cercetare  international pe mediu, în special haldele de steril din carierele de lignit. Aici ne referim ca studiu de caz la Complexul Energetic Oltenia. Suntem parteneri într-un grant mai mare, european, împreunã cu alte universitãti din tãrile cu renume în domeniu din Germania, Slovenia, Franta, Polonia. Numai în cadrul unor astfel de parteneriate putem obtine fonduri pentru cercetare”, a mai spus sursa citatã.  Cercetarea stiintificã reprezintã principalul  proces de cunoastere si inovare, iar Universitatea din Petrosani (UPET)  dispune de un real potential de cercetare.  Obiectivele strategice  au fost definite având în vedere rezultatele privind clasificarea universitãtii  conform OMECTS 4072/2011 si obiectivele cercetãrii stiintifice de  excelentã, pe plan national si international, în privinta tendintelor, cerintelor, oportunitãtilor si exigentelor. Accentul  va fi pus pe excelentã,  pe interdisciplinaritate si vizibilitate internationalã.
În Universitatea din Petrosani activitatea de cercetare este în principal derulatã la nivelul grupurilor de cercetare constituite din reprezentanti ai corpului academic,  cercetatori angajati în  universitate, doctoranzi, studenti, precum si colaboratori externi, centre de cercetare si laboratoare de cercetare specifice.
Monika BACIU

Advertisements