Consiliul Local de la Lupeni repartizeazã excedentul bugetar

Consiliul Local al municipiului Lupeni va repartiza excedentul bugetar. Suma rãmasã necheltuitã anul trecut va fi utilizatã pentru lucrãri care se vor executa anul acesta.
Este vorba de o sumã importantã de bani. “Întrucât la sfârsitul anului bugetar 2018 avem un excedent al bugetului local în sumã de 2.499,13 mii lei, avem obligatia sã aprobãm preluarea acestei sume în bugetul local al anului 2019 ca sursã de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si de functionare”, aratã Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni. Astfel, consiliul local va aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 în sumã de 2.499,13 mii lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare, dupã cum urmeazã: suma de 852,89 mii lei ca sursã de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare în vederea continuãrii lucrãrilor de reparatii la strãzile afectate de inundatiile din anul 2016; suma de 1.646,24 mii lei ca sursã de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Monika BACIU

Advertisements