Peste 200 de lupeneni au beneficiat de mãsuri de integrare

Peste 200 de lupeneni din zonele marginalizate au beneficiat mãsuri de integrare socialã. Trãiesc în zone  marginalizate, nu au perspective de viitor, însã autoritãtile locale implementeazã un proiect prin care vor sã stopeze aceste lucruri.  În decursul unui an de zile, 227 de persoane au beneficiat de mãsuri integrate, printre care servicii de sprijin în vederea ocupãrii unui loc de muncã, prin informare si consiliere profesionalã (106 de persoane), medierea muncii (106 persoane), mediere directã cu angajatorul (106 persoane), cursuri de formare profesionalã (47 persoane). În plus, 121 copii si pãrintii lor  au participat la servicii educationale si de  consiliere.
În cadrul programului, au fost certificate 26 de persoane în ocupatiile de “lucrãtor în morãrit si panificatie” si „lucrãtor în structuri pentru constructii”. Municipiul Lupeni deruleazã un proiect european prin care oferã mãsuri de sprijin în vederea ocupãrii unui loc de muncã, sprijin pentru educatie si reducerea abandonului scolar, îmbunãtãtirea conditiilor de locuit si servicii medico-sociale locuitorilor din cartierele Viitorului si Tineretului. Proiectul a cãrui valoare este de 26.803.625,25 lei, se deruleazã în douã cartiere din municipiul Lupeni, Viitorului –zona ”Cioara Albã” si Tineretului.
Monika BACIU

Advertisements