Hunedoara: Finantarea educatiei, sub 1%

Curtea de Conturi a României a fãcut publicã Sinteza rapoartelor de audit privind ”Acordarea unor beneficii de asistentã socialã pentru prevenirea si combaterea sãrãciei, sustinerea copilului si a familiei în anul 2017”.  Misiunile de audit  al performantei s-au realizat în perioada ianuarie – septembrie 2018 si au vizat o serie de obiective referitoare la modul de fundamentare si  acordare a celor patru categorii de beneficii de asistentã socialã (alocatia de stat pentru copii, indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie, ajutorul social privind asigurarea venitului minim garantat si alocatia pentru sustinerea familiei), finantate de cãtre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale,  prin Agentia Nationalã pentru Plãti si Inspectie Socialã. Potrivit raportului, judetul Hunedoara a alocat sub 1% pentru finantarea acestor cheltuieli.
În anul 2016, unitãtile administrativ teritoriale au contribuit la finantarea cheltuielilor de personal din învãtãmântul preuniversitar, cu suma de 65.087.355 lei, sumã care reprezintã un  procent de 0,60 % din finantarea de bazã efectuatã de la bugetul de stat. În opinia echipei de audit, aceastã finantare s-a efectuat si se efectueazã în mod diferentiat în functiei de anumite criterii, respectiv numãrul de elevi aflati în evidenta inspectoratelor scolare judetene, importanta pe care unitãtile administrativ teritoriale (consiliile judetene si locale) o acordã învãtãmântului preuniversitar precum si de capacitatea de finantare si autofinantare specificã propriului judet. Numai în cazul a douã judete au fost efectuate plãti din bugetele proprii ale unitãtilor administrativ teritoriale, în cuantum de peste 2% din finantarea de la bugetul de stat repartizatã judetului (cea mai mare implicare în finantarea cheltuielilor de personal din învãtãmântul preuniversitar, la nivelul anului 2016, au avut-o judetul Cãlãrasi cu un procent de 2,51% si judetul Giurgiu cu un procent de 2,25%).
“Un numãr de 28 de unitãti administrativ teritoriale (27 de judete si Municipiul Bucuresti), s-au implicat în finantarea acestor cheltuieli într-un cuantum sub 1% sau deloc (ex. Arad, Bacãu, Botosani, Cluj, Galati, Harghita, Hunedoara, Mures, Satu Mare, Suceava, Vaslui)”, aratã raportul Curtii de Conturi. Numãrul mediu  lunar de beneficiari s-a diminuat de la 4.587.976 în anul 2011 la 4.361.258 în anul 2017, înregistrând astfel o scãdere de circa 5%, procent care  confirmã cã, în anul 2017, la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei sociale, au fost implementate o serie de mãsuri care au contribuit la îmbunãtãtirea sistemului de asistentã socialã, precum si la utilizarea eficientã a resurselor bugetare primite cu aceastã destinatie.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.