SNIM vrea evaluarea clãdirilor minelor Paroseni si Uricani

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului vrea evaluarea clãdirilor minelor Paroseni si Uricani, în scopul stabilirii valorii impozabile a acestora.
În acest sens, oficialii SNIM au demarat o achizitie pentru furnizarea serviciilor de evaluare pentru evitarea cresterii cotei de impozitare a clãdirilor, avand în vedere prevederile Codului Fiscal, privind calculul impozitului pe clãdirile detinute de persoanele juridice, de unde rezultã necesitatea si oportunitatea efectuãrii evaluãrii clãdirilor aflate în patrimoniul SNIMVJ SA, respectiv Sucursala Mina Paroseni si Sucursala Mina Uricani. Se vor efectua servicii de evaluare pentru impozitare în scopul stabilirii valorii impozabile a clãdirilor detinute de cãtre SNIMVJ SA, Sucursala Mina Paroseni si Sucursala Mina Uricani, la data de 31.12.2018. Cele douã unitãti miniere si-au încetat activitatea de productie în luna decembrie a anului 2017.
În urmãtorii doi ani se vor pune în sigurantã zãcãmintele de cãrbune, vor fi drenate apele din galerii, astfel încât la finele anului 2019 si începutul anului 2020 sã poatã fi opritã statia principalã de ventilatoare si sã se treacã la închiderea rampelor puturilor si a legãturilor subteranului cu suprafata. Ecologizarea terenurilor de la suprafatã va începe în anul 2020.
Monika BACIU

Advertisements