Mina Petrila se închide DEFINITIV

Ministerul Energiei face ultimele demersuri pentru închiderea definitivã a minei Petrila.  A fost elaborat proiectul de hotãrâre a Guvernului pentru  aprobarea închiderii definitive si monitorizãrii factorilor de mediu post-închidere a obiectivului Mina Petrila din cadrul  Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflatã sub autoritatea Ministerului Energiei.  Planul de închidere întocmit conform prevederilor legislatiei europene prevede concomitent cu activitatea de productie si lucrãri de închidere si ecologizare a perimetrului minier.
“Termenul limitã de finalizare a extractiei huilei la sucursala Mina Petrila, prevãzut în Planul de închidere, a fost 31 decembrie 2015; încetarea  efectivã a extractiei fiind realizatã la data de 30 octombrie 2015. Termenul limitã de finalizare a tuturor lucrãrilor de închidere si ecologizare prevãzut în Planul de închidere pentru sucursala Mina Petrila notificat si autorizat prin Decizia C(2012) 1020 final a fost 31 decembrie 2016. Acest termen a fost prelungit, ca urmare a Ordinului Ministerului Culturii nr. 2823/21.12.2015 privind clasarea ansamblului Mina Petrila ca monument istoric, grupa A, pânã în anul 2018 si  aprobat de Comisia Europeanã  prin adresa nr. COMP/CD/MD/jbl* 2016/125983 din data de 20.12.2016”, aratã documentatia.
Potrivit documentului, rezervele geologice neexploatate ale Minei Petrila rãmân în gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
„În urma încetãrii definitive a activitãtii de extractie a huilei de la Mina Petrila,  rezervele geologice de cãrbune din perimetrul minier, existente la data de 01.01.2016 vor fi preluate, în conditiile legii de cãtre Agentia Nationalã de Resurse Minerale, ca autoritatea competentã în domeniul resurselor minerale. Ulterior adoptãrii prezentei Hotãrârii de Guvern, autoritatea competentã Agentia Nationalã de Resurse Minerale va emite decizia de  încetare a concesiunii acordatã prin licenta de exploatare”, mai aratã documentul.
Ce se întâmplã clãdirile?
O parte din clãdirile  care au apartinut minei Petrila au fost clasate ca monumente istorice. Potrivit  documentului elaborat, acestea vor fi valorificate.  “Activele rãmase în incinta principalã, respectiv clãdirile clasate în Lista  monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoricã A,  conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.823/2015, prevãzute în anexa  nr. 1 si clãdirile aflate în zona de protectie a acestora, prevãzute în anexa nr. 2 se vor  valorifica în conditiile legii. Terenurile  aferente obiectivului Mina Petrila, atât cele pe care sunt situate clãdirile clasate ca monumente istorice si cele aflate în aria de protectie , cât si terenurile ecologizate, prevãzute în anexa nr. 3, se vor valorifica în conditiile legii”, mai mentioneazã  documentul postat pe site-ul Ministerului Energiei.  Ulterior adoptãrii prezentului proiect de hotãrâre a Guvernului, autoritatea competentã Agentia Nationalã de Resurse Minerale va emite decizia de  încetare a concesiunii acordatã prin licenta de exploatare. Mina Petrila a înregistrat pierderi economice substantiale în perioada 2007 – 2010, iar explozia subteranã produsã în anul 2008 a redus capacitatea de productie a minei cu cca. 70%. Astfel a fost luatã decizia închiderii minei si includerea ei în Program de închidere. Activitatea de  productie la Mina Petrila a încetat în  30 octombrie 2015.
Monika BACIU

2 comentarii la „Mina Petrila se închide DEFINITIV

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.