România trebuie sã recupereze aproximativ 60 milioane de euro de la CE Hunedoara

Comisia Europeanã a constatat cã producãtorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru împrumuturi finantate din fonduri publice. În prezent, România trebuie sã recupereze ajutorul ilegal si dobânzile aferente.
La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane EUR (167 de milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara. Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013. În contextul respectivei decizii, România s-a angajat sã prezinte un plan de restructurare menit sã asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea sã fie în mãsurã sã ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de sase luni.
Ca urmare a nerambursãrii ajutorului pentru salvare de cãtre societatea CE Hunedoara si în absenta unui plan de restructurare credibil sau a unor mãsuri efective în directia lichidãrii societãtii, în martie 2018, Comisia a deschis o investigatie aprofundatã.
În cursul investigatiei, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finantate sau sprijinite din fonduri publice acordate societãtii CE Hunedoara. Împreunã, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane EUR (337 de milioane RON).
În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, interventiile statului în întreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în conditii pe care le-ar fi acceptat, într-o situatie similarã, un investitor privat care opereazã în conditii de piatã (principiul investitorului în economia de piatã).
Comisia a constatat cã, în cazul de fatã, niciun operator economic privat în economia de piatã nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situatiei financiare a societãtii începând din 2013.
Prin urmare, mãsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit fatã de concurentii sãi si, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.
Ulterior, Comisia a examinat dacã aceste mãsuri puteau fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. Având în vedere cã societatea CE Hunedoara îndeplinea conditiile pentru declansarea procedurii de insolventã, Comisia a evaluat diferitele mãsuri în lumina Orientãrilor sale  privind ajutorul pentru salvare si restructurare . Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului sã intervinã în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate  financiarã numai în conditii specifice si impun, în special, ca respectiva întreprindere sã facã obiectul unui plan de restructurare solid, sã contribuie la costurile aferente restructurãrii sale si ca orice eventuale denaturãri ale concurentei sã fie limitate.
Comisia a constatat cã planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 si modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fãrã continuarea ajutorului de stat si cã, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere.
În plus, Comisia a concluzionat cã CE Hunedoara nu a avut nicio contributie proprie notabilã la costurile de restructurare si cã România nu a propus nicio mãsurã pentru a limita posibilele denaturãri ale concurentei rezultate ca urmare a acordãrii unui sprijin semnificativ din partea statului.
Comisia a concluzionat cã patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totalã de aproximativ 60 de  milioane EUR, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat si România trebuie sã le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintã un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE si, prin urmare, nu este necesar sã fie recuperat.
Recuperarea ajutorului incompatibil
Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fãrã întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurentei create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevãd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea întreprinderii în cauzã, ci pur si simplu restabilirea egalitãtii de tratament cu alte întreprinderi.
Comisia a primit asigurãri din partea României cã, în ipoteza cã societatea CE Hunedoara intrã în lichidare si activele sale sunt vândute, legislatia nationalã va cuprinde dispozitii pentru evitarea întreruperii bruste a furnizãrii de energie electricã si termicã în regiunea deservitã de centralele electrice ale CE Hunedoara. În acest context, România poate, de asemenea, sã adopte mãsuri adecvate si proportionale pentru a evita orice întrerupere bruscã a serviciilor furnizate. Prin urmare, decizia de astãzi nu aduce atingere adoptãrii în viitor a unor astfel de mãsuri.
Comisia este pe deplin hotãrâtã sã sprijine România în eforturile sale de reformare a sectorului energetic, abordând în acelasi timp consecintele socioeconomice ale tranzitiei energetice. Initiativa pentru regiunile carbonifere aflate în tranzitie, lansatã în decembrie 2017 în cadrul pachetului „Energie curatã pentru toti europenii”, este conceputã pentru a facilita o tranzitie echitabilã în regiunile carbonifere ale UE.
Context
CE Hunedoara este un producãtor de energie electricã si termicã din România, detinut de stat, care exploateazã douã centrale electrice (la Deva si la Paroseni) si patru mine de huilã, pentru alimentarea centralelor sale electrice, toate provenind de la întreprinderi de stat aflate în faliment (Electrocentrale Paroseni si Electrocentrale Deva, si, ulterior, Compania Nationalã a Huilei S.A. Petrosani). CE Hunedoara datoreazã în prezent 547 de milioane EUR diferitelor organisme de stat din România, inclusiv banii primiti prin cele cinci împrumuturi care fac obiectul investigatiei privind ajutoarele de stat încheiate astãzi. Întreprinderea, care are aproximativ 6 500 de angajati, a înregistrat pierderi din 2013 si a intrat temporar în procedura oficialã de insolventã în temeiul legislatiei române, procedurã suspendatã în ianuarie 2016. În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, interventiile statului în întreprinderi pot fi considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în conditii pe care le-ar fi acceptat un operator privat care opereazã în conditii de piatã (principiul operatorului economic privat în economia de piatã). Dacã acest  principiu nu este  respectat, interventiile publice constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, întrucât îi conferã beneficiarului un avantaj economic de care concurentii sãi nu dispun.
În conformitate cu Orientãrile Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare si  restructurare , întreprinderile aflate în dificultate pot beneficia de ajutoare de stat dacã îndeplinesc anumite conditii stricte. Se poate acorda un ajutor pentru o perioadã de 6 luni  („ ajutor pentru salvare”). Dupã aceastã perioadã, fie ajutorul trebuie sã fie rambursat, fie trebuie notificat Comisiei un plan de restructurare pentru ca ajutorul sã fie aprobat („ajutor de restructurare”). Planul trebuie sã asigure faptul cã întreprinderea îsi restabileste viabilitatea pe termen lung fãrã niciun alt sprijin din partea statului, cã aceasta  contribuie într-o mãsurã adecvatã la costurile sale de restructurare si cã denaturãrile concurentei generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor mãsuri de compensare. O versiune  neconfidentialã a acestei decizii va fi disponibilã pe site-ul Comisiei dedicat concurentei, în Registrul ajutoarelor de stat,  cu numãrul de caz SA.43785, de îndatã ce vor fi solutionate toate eventualele probleme legate de confidentialitate. Deciziile referitoare la  ajutoare de stat publicate pe internet si în Jurnalul Oficial sunt listate în buletinul electronic Stiri sãptãmânale privind  ajutoarele de stat.
„Vineri suntem la Bucuresti pentru a discuta cu reprezentantii Guvernului si, printre altele, vom discuta si acest aspect. Nu vom închide activitatea, fiind vorba despre siguranta energeticã nationalã, dar se vor cãuta solutii”, a declarat Darius Cîmpean, presedintele Sindicatului Muntele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara
Sursa: Comisia Europeanã ec.europa.eu

15 comentarii la „România trebuie sã recupereze aproximativ 60 milioane de euro de la CE Hunedoara

 • 8 noiembrie 2018 la 20:02
  Permalink

  Daca s-ar face investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan atunci Complexul Energetic Hunedoara ar fi pe profit .

  Răspunde
 • 8 noiembrie 2018 la 20:15
  Permalink

  cat sunt bani la bugetul statului minele vor merge inainte

  Răspunde
 • 9 noiembrie 2018 la 00:00
  Permalink

  @Minerii vaii jiului Mama ta cand te-a nascut, un mare….bou a facut! Ha…..ha, ha!!!!

  Răspunde
 • 11 noiembrie 2018 la 14:19
  Permalink

  vise taica,vise poate sa mai dati bani la ceh nu sa luati

  Răspunde
 • 13 noiembrie 2018 la 10:52
  Permalink

  Daca s-ar face investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan pentru a putea fi inchise, atunci Complexul Energetic Hunedoara nu ar mai fi pe profit si cu ajutorul lui Dumnezeu se va inchide si acesta total .

  Răspunde
 • 13 noiembrie 2018 la 11:23
  Permalink

  sa vina banii pentru ordonanta aia mare pe care tot o asteptam

  Răspunde
 • 13 noiembrie 2018 la 14:21
  Permalink

  titlu este foarte partinitor,nu romania trebuie sa returneze banii ci CEH-ul

  Răspunde
 • 15 noiembrie 2018 la 11:07
  Permalink

  corect CEH-ul sa scoata camasa nu bugetul romaniei

  Răspunde
 • 15 noiembrie 2018 la 13:10
  Permalink

  Sa se inchida Complexul Energetic Oltenia , carbune lignit inferior !

  Răspunde
 • 21 noiembrie 2018 la 11:15
  Permalink

  Sa traiasca Complexul Energetic Oltenia , carbune lignit inferior dar usor de exploatat si ieftin !

  Răspunde
  • 28 noiembrie 2018 la 19:46
   Permalink

   Valter , lignitul nu prea arde doar FUMEGA !

   Răspunde
 • 12 decembrie 2018 la 11:59
  Permalink

  Sa se aloce bani nerambursabili de la U.E. pentru inchiderea totala si definitiva a C.E.H. -ului si pentru acordarea unei ordonante decente tuturor angajatilor !!!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.