Ministerul Energiei a publicat necesarul pentru programul de iarnã

Ministerul Energiei a publicat proiectul Hotãrâre de Guvern pentru aprobarea mãsurilor privind nivelul de sigurantã si securitate în functionare a Sistemului Electroenergetic National, precum si mãsurile în legãturã cu realizarea stocurilor de sigurantã ale Sistemului Electroenergetic National în ceea ce priveste combustibilii si volumul de apã din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.
“Având în vedere stocurile necesar a fi constituite conform reglementãrilor în vigoare, precum si  cantitãtile de energie electricã si energie  termicã în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, de 29.021,415 mii MWh si, respectiv, 8.914,94 mii MWh”, aratã documentul  ministerului de resort.  În dreptul cãrbunelui este necesarã cantitatea de 19.413.721,5 mii MWh. Potrivit  ministerului, producãtorii de energie au o serie  de obligatii.
“Toti producãtorii de energie electricã  dispecerizabili, împreunã cu transportatorul si  distribuitorii de energie electricã, au obligatia de a contribui la mentinerea sigurantei în exploatare a Sistemului Electroenergetic National. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare,  producãtorii de energie au obligatia sã: sã  asigure livrãrile de energie electricã si  serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea conditiilor impuse prin licente, clauze contractuale si reglementãri în vigoare; sã oferteze  public si nediscriminatoriu pe piata concurentialã întreaga energie electricã disponibilã; sã nu transmitã la operatorul de transport si de sistem notificãri fizice în dezechilibru negativ fatã de contractele pe care le au încheiate, cu exceptia producãtorilor care  beneficiazã de scheme de sprijin; asigure  serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin  contracte sau acte  normative; mentinã o rezervã de combustibil  la un nivel suficient sau, dupã caz, o rezervã  suficientã de apã,  pentru îndeplinirea  obligatiilor de productie si furnizare continuã a energiei electrice”,  aratã ministerul.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Ministerul Energiei a publicat necesarul pentru programul de iarnã

  • 20 septembrie 2018 la 19:30
    Permalink

    Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

Comentariile sunt închise.